Бухгалтерський облік

Бухгалтерський облік

Група 24 бух.

15.09.2020

Тема уроку: Бухгалтерський баланс його зміст і будова

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1dphdbiwyMAKXvLHmu7uqNx-aSYIL-Ub1EceaJca0aRY/edit?usp=sharing


Група 24 бух.

16.09.2020

Тема уроку: Актив балансу

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1dphdbiwyMAKXvLHmu7uqNx-aSYIL-Ub1EceaJca0aRY/edit?usp=sharing


Група 24 бух.

16.09.2020

Тема уроку: Пасив балансу

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1dphdbiwyMAKXvLHmu7uqNx-aSYIL-Ub1EceaJca0aRY/edit?usp=sharing


Група 24 бух.

17.09.2020

Тема уроку: Структура балансу

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1dphdbiwyMAKXvLHmu7uqNx-aSYIL-Ub1EceaJca0aRY/edit?usp=sharing


Група 24 бух.

18.09.2020

Тема уроку: Зміни в балансі зумовлені господарськими операціями (І тип змін)

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1dG9wh5oIc1Q36S4xnEiD8zukdd_lb70Q4_fswTukORU/edit?usp=sharing


Група 23 бух.

16.09.2020

Тема уроку: Документування господарських операцій з обліку основних засобів

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1WHR6uXwzB45jw8cDGrP93iKV-JrrAwe24NM400jsxUM/edit?usp=sharing


Група 23 бух.

01.10.2020 р.

Тема уроку: Заробітна плата: поняття, види і форми.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/18TpenbjK3lp420O3xUkZS7r6g5VOlQDwtTeuJ13iNeQ/edit?usp=sharing

Тема уроку: Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці..

Законспектувати матеріал за посиланням  https://docs.google.com/document/d/1fOUGJIw1DLmbII0ILN3woAvDay9VEHUsrRswyoKfavs/edit?usp=sharing


Група 24 бух.

01.10.2020 р.

Тема уроку: Рахунки бухгалтерського обліку їх призначення і будова.

Законспектувати матеріал за посиланням. Тема 6.1 http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf

02.10.2020 р.

Тема уроку: Активні і пасивні рахунки.

Законспектувати матеріал за посиланням. Тема 6.2 http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf


24 бух.

05.10.2020

Тема уроку: Взаємозв’язок рахунків з балансом.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1ZIi7Mhov1OUfBxcg3hhQE1rWaZ9kXtBbANozVJML224/edit?usp=sharing


24 бух.

06.10.2020

Тема уроку: Подвійний запис, його суть і значення

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 6.4


24 бух.

Тема уроку: Кореспонденція рахунків

Тема уроку: Бухгалтерські проводки

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 6.3


24 бух.

09.10.2020

Тема уроку: Хронологічні та систематичні записи

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 6.3


23 бух.

08.10.2020

Тема уроку: Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці.

Тема уроку: Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1g_OE4FQKqXoNpONj_tw7V6j2k9-JPXEySHJH-2hVfyk/edit?usp=sharing


24 бух.

12.10.2020 р.

Тема уроку: Синтетичні та аналітичні рахунки обліку, їх призначення.

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 7


24 бух.

13.10.2020 р.

Тема уроку: Взаємозв’язок між рахунками синтетичного та аналітичного обліку.

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 7


24 бух.

15.10.2020 р.

Тема уроку: Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 7.2


24 бух.

16.10.2020 р.

Тема уроку: Оборотні відомості по синтетичних та аналітичних рахунках.

Законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 7.2


23 бух.

15.10.2020 р.

Тема уроку: Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках, облікових регістрах, фінансовій звітності.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1g_OE4FQKqXoNpONj_tw7V6j2k9-JPXEySHJH-2hVfyk/edit?usp=sharing


24 бух.

02.11.2020 р.

Тема уроку: План рахунків бухгалтерського обліку. Необоротні активи та запаси.

Вивчити І та ІІ клас рахунків https://drive.google.com/file/d/1NzBwbgDFLG5zfkxZpJZXmpB-E6XnYV-S/view?usp=sharing


24 бух.

03.11.2020 р.

Тема уроку: План рахунків бухгалтерського обліку. Необоротні активи та запаси

Вивчити ІІІ та ІV клас рахунків https://drive.google.com/file/d/1NzBwbgDFLG5zfkxZpJZXmpB-E6XnYV-S/view?usp=sharing


24 бух.

04.11.2020 р.

Тема уроку: План рахунків бухгалтерського обліку. Необоротні активи та запаси.

Вивчити V та VI клас рахунків https://drive.google.com/file/d/1NzBwbgDFLG5zfkxZpJZXmpB-E6XnYV-S/view?usp=sharing


24 бух.

05.11.2020 р.

Тема уроку: План рахунків бухгалтерського обліку. Необоротні активи та запаси.

Вивчити VII та VIII клас рахунків https://drive.google.com/file/d/1NzBwbgDFLG5zfkxZpJZXmpB-E6XnYV-S/view?usp=sharing


24 бух.

06.11.2020 р.

Тема уроку: План рахунків бухгалтерського обліку. Необоротні активи та запаси.

Вивчити IX та0  клас рахунків https://drive.google.com/file/d/1NzBwbgDFLG5zfkxZpJZXmpB-E6XnYV-S/view?usp=sharing


23 бух.

05.11.2020 р.

Тема уроку: Відображення даних про власний капітал на рахунках бухгалтерського обліку , в облікових регістрах.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1RR8PD-48ivuj96YtVf8KBSnN6EgjFYEhfV87XAYWuR8/edit?usp=sharing


24 бух.

09.11.2020 р.

Тема уроку: Позабалансові рахунки.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1eFaJEV3_0uGBOUhZWIHKXBX0Kh8y6OzesA7zuVPArqA/edit?usp=sharing


24 бух

10.11.2020 р.

Тема уроку: Класифікація рахунків за економічним змістом.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1TtJ_S25IBtB1vDe-qtZBViY7bFktR-6V3b7mKkHPcrk/edit?usp=sharing


24 бух

11.11.2020 р.

Тема уроку: Класифікація рахунків за призначенням і структурою.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1cGURIuuNLZJcNVLMsdkR-N647d6TuyDaRq05hTLGUDA/edit?usp=sharing


24 бух.

12.11.2020 р.

Тема уроку: Поняття про документи, значення документів.

Законспектувати матеріал за посиланням  http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 9.1


24 бух

13.11.2020 р.

Тема уроку: Класифікація документів. Реквізити документів.

Законспектувати матеріал за посиланням  http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 9.2


23 бух.

12.11.2020 р.

Тема уроку: Облік витрат діяльності. Формування та облік собівартості реалізованої продукції.

Законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1VGgMYk1fH-b1FXo42se5byZGBnkoLmW7VGmLts7FN6k/edit?usp=sharing


24 бух.

30.11.2020 р.

Тема уроку: Інвентаризація.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 13.1


24 бух.

01.12.2020 р.

Тема уроку: Господарська діяльність та інвентаризація.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 13.2

24 бух.

02.12.2020 р.

Тема уроку: Принципи та методика проведення інвентаризації.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 13.3


24 бух.

03.12.2020 р.

Тема уроку: Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій звітності.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 13.4


24 бух.

04.12.2020 р.

Тема уроку:  Ознаки форм бухгалтерського обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14.1


23 бух.

03.12.2020 р.

Тема уроку: Поняття і класифікація доходів і фінансових результатів.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1ionbXwv92ylDoEWhsWzZ3BfrNcwb2ILRpb-n_N_vQco/edit?usp=sharing


24 бух.

07.12.2020 р.

Тема уроку: Меморіально-ордерна форма обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14.4


24 бух.

08.12.2020 р.

Тема уроку: Форма обліку «Журна-головна».

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14.4


24 бух.

09.12.2020 р.

Тема уроку: Журнально-ордерна форма обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14.4


24 бух.

10.12.2020 р.

Тема уроку: Спрощена форма обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1xElyh2dhcRfzILSQTFnE_n7-jhOTNvU5mWCDb9vfAlM/edit#heading=h.dxg6owpi5a0z


24 бух.

11.12.2020 р.

Тема уроку: Спрощена форма обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1xElyh2dhcRfzILSQTFnE_n7-jhOTNvU5mWCDb9vfAlM/edit#heading=h.dxg6owpi5a0z


23 бух.

10.12.2020 р.

Тема уроку: Визнання, склад і оцінка доходів.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1JU3zCyiM2k3fIZ5x0BNxlSM1TiKHquPdk6S6WMrBRFQ/edit?usp=sharing


23 бух.

10.12.2020 р.

Тема уроку: Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1GhyZmTsOHhnJEM9_qsn-00q_UcWDSP4F23tw_CRbELY/edit?usp=sharing


24 бух.

18.01.2021 р.

Тема уроку: Технологія ведення облікових записів.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14. 5


24 бух.

20.01.2021 р.

Тема уроку: Виправлення помилок в облікових регістрах.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14. 6


24 бух.

21.01.2021 р.

Тема уроку: Виправлення помилок в облікових регістрах.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14. 6


24 бух.

25.01.2021 р.

Тема уроку: Виправлення помилок в облікових регістрах.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням http://194.44.152.155/elib/local/sk626249.pdf Тема 14. 6


24 бух.

27.01.2021 р.

Тема уроку: Загальний порядок ведення касових операцій.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1Wu98JInVba9yk4XUrYXrneF8F1jSs0S8qLQUaKBMVSg/edit?usp=sharing


24 бух.

28.01.2021 р.

Тема уроку: Ліміт каси.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1wzMA_c37KlsczJHunuOcQDtrqcUqAs-rX7jlJh3pDgE/edit?usp=sharing


24 бух.

01.02.2021 р.

Тема уроку: Документування касових операцій.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1JGCHKb5ey6hUsnVMp0EnDNjvNwc4zq2Afmk6xQTzrfk/edit?usp=sharing


24 бух.

03.02.2021 р.

Тема уроку: Характеристика рахунків з обліку готівки.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1IwmiZQacaYi_r11KZ5QgG8D1Z-wupw8JPO0bvkz6_7U/edit?usp=sharing


24 бух.

04.02.2021 р.

Тема уроку: Відображення операцій з обліку готівки на рахунках бухгалтерського обліку .

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/12otpgVIMuVAXIUxrqm1L6TDZQE2jY07IhGFCt6rSAlQ/edit?usp=sharing


24 бух.

15.02.2021 р.

Тема уроку: Облік руху грошових коштів на рахунках в банках. Основні поняття з обліку грошових коштів на рахунках в банку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1esJBmVd09nQBnKEx_RRr5qd3ry9_F4hDhemcwGVPl-8/edit?usp=sharing


24 бух.

17.02.2021 р.

Тема уроку: Облік руху грошових коштів на рахунках в банках. Порядок відкриття рахунків в банках.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1mQJQj6YjnOuKynql9ogZKilRPMBXJnEIMZRDa1oDl1c/edit?usp=sharing


24 бух.

18.02.2021 р.

Тема уроку: Облік руху грошових коштів на рахунках в банках. Документування господарських операцій з руху грошових коштів на рахунках в банку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1y7IUayGI5biKYvuXJwkE6qWy_IoDAqYCTvYih5limPY/edit?usp=sharing


24 бух.

22.02.2021 р.

Тема уроку: Характеристика рахунку 31 “Рахунки в банках”.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1qdy4mrP8k8Ll4PNV5pL7-hGAfqZ-JV7uPagXkSZPoi0/edit?usp=sharing


24 бух.

24.02.2021 р.

Тема уроку: Аналітичний облік руху грошових коштів на рахунках в банках.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1Q7yiBQmqldpXghQS2eQydhyxll4-HcOoKIxBoCh9yC0/edit?usp=sharing


24 бух.

25.02.2021 р.

Тема уроку: Відображення руху грошових коштів на рахунках в банках на рахунках бухгалтерського обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/18IPUpwN0Ih3tpdiJ5y_4qfRYyjKLh6G2QcGZnhTjcOE/edit?usp=sharing


24 бух.

01.03.2021 р.

Тема уроку: Відображення руху грошових коштів на рахунках в банках на рахунках бухгалтерського обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/18IPUpwN0Ih3tpdiJ5y_4qfRYyjKLh6G2QcGZnhTjcOE/edit?usp=sharing


24 бух.

03.03.2021 р.

Тема уроку: Відображення руху грошових коштів в облікових регістрах і фінансовій звітності.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1vco54iH82ia0aMlhbO44HEPTWq-DkFL5K4pEcSfQP74/edit?usp=sharing


24 бух.

04.03.2021 р.

Тема уроку: Відображення руху грошових коштів в облікових регістрах і фінансовій звітності.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1vco54iH82ia0aMlhbO44HEPTWq-DkFL5K4pEcSfQP74/edit?usp=sharing


24 бух.

22.03.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Основні положення.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1qksAaKPqgz74bs547IDeh9_27bodOel_8sUKWu0gfD8/edit?usp=sharing


24 бух.

24.03.2021 р.

Тема уроку: Характеристика рахунку 63 “Розрахунки з постачальниками та підрядниками”.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1k1gH4ayTlja4GieruylZCczpiOyA8f8nAQBujyaIRlw/edit?usp=sharing


24 бух.

25.03.2021 р.

Тема уроку: Документування господарських операцій за розрахунками з постачальниками та підрядниками.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1Ra7tfT8xLSsoVEAO2KGlQsYaEPJEbBDq0U-q9L3rGPw/edit?usp=sharing


24 бух.

29.03.2021 р.

Тема уроку: Аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1o91pXPJdtwbWgnaKJMY1-9KetAJ4VpW0ylEpk8y9v9Q/edit?usp=sharing


24 бух.

01.04.2021 р.

Тема уроку: Відображення операцій за розрахунками з  постачальниками і підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1bD73Yvh7FvQWxmzVWbS4_L2qmBH8RfAw3s3uS214APg/edit?usp=sharing


24 бух.

19.04.2021 р.

Тема уроку: Відображення заборгованості покупців і замовників на рахунках бухгалтерського обліку.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1u3x_gSqh5BUvqqe7cBz8L554ceLND7_lhQlyErJF0iQ/edit?usp=sharing


24 бух.

21.04.2021 р.

Тема уроку: Відображення заборгованості покупців і замовників в облікових регістрах і фінансовій звітності.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://drive.google.com/file/d/1NRuAiWk9qcb_oZE5gtlPDENMJ4u69fOm/view?usp=sharing


24 бух.

22.04.2021 р.

Тема уроку: Відображення заборгованості покупців і замовників в облікових регістрах і фінансовій звітності.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://drive.google.com/file/d/1NRuAiWk9qcb_oZE5gtlPDENMJ4u69fOm/view?usp=sharing


24 бух.

26.04.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків за авансами виданими.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1yJLEpJEgUEmfR9bUWLOysdRYMAG0f7pg469LwuhgZ3U/edit?usp=sharing


24 бух.

28.04.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з підзвітними особами. Основні поняття.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1VcuO6x3LzgZKA0vOLmpx15u1bQeOnqjeXySKX_OMi4c/edit?usp=sharing


24 бух.

29.04.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з підзвітними особами. Характеристика рахунку 372 “Розрахунки з підзвітними особами”.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1bwmOXWsVfQ0wrYyihXekFBTKv8Tf2SqWRQws-igADeE/edit?usp=sharing


24 бух.

29.04.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з підзвітними особами. Документування господарських операцій.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1UQ03GEhvVxmb9IRTrFnfsxljsX5U2omCPHVeWzP-wEc/edit?usp=sharing


24 бух.

05.05.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з підзвітними особами. Синтетичний  та аналітичний облік.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1TL5cA-uTrW1j4aiJ5fX7VkQsC8Rl7rIXUoxmvEcL454/edit?usp=sharing


24 бух.

06.05.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків за претензіями.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1G_R1AZlInBWkZZD_eekvmKSGGSwY4v5jXaMCIprRnRg/edit?usp=sharing


24 бух.

12.05.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1UVhhNY1fsc0-43gUcsz8h1kHevr7wx0GE7a0E-5s8Vw/edit?usp=sharing


24 бух.

13.05.2021 р.

Тема уроку: Облік розрахунків з іншими дебіторами.

Опрацювати та законспектувати матеріал за посиланням https://docs.google.com/document/d/1WCZ27dzq49NDTAOLrrzat9gB_CQK1l78hH7aqfc4YGo/edit?usp=sharing

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *