Киреєва Т.Б.


 Допоміжні джерела:

 • Підручник “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”  онлайн-версія мова 10 клас

 • Підручник  “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко” онлайн-версія л-ра 10 клас

 • Підручник “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” онлайн-версія мова 11 клас

 • Підручник “Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”  онлайн-версія л-ра 11 клас

 • Канал створений для студентів 1 курсу ВПУ22 . Допоможе у вивчені укр.мови. Тут будуть розміщені всі необхідні матеріали для опрацювання канал мови

 • Канал створений для студентів 1 курсу ВПУ22 . Допоможе у вивчені укр.л-ри. Тут будуть розміщені всі необхідні матеріали для опрацювання канал л-ри

 • Завдання виконувати в зошиті, для зв’язку з викладачем: t.kireeva@ukr.net , 0666579383 у робочий час: 8:00-18:00


16 квітня

Група 22ам (укр.л-ра)

Тема. Осип Турянський.«Поза межами болю» . Гуманістичний життєствердний пафос поеми прозі, його вселюдська значущість.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MhgVxbx97qg

Домашнє завдання:  Прочитати поему “поза межами болю”. Записати ідейно-художній аналіз.

Група 043буд  (укр.мова)

Тема. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже. мало, вкрай, дешо. злегка таін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

Завдання для виконання:

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший,

найбільш популярніший,

більш кращий,

найчорнявенькіший,

маліший,

тонкіший,

найбільш сивий.

утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

Перегляд відео за посиланням: https://youtu.be/XRiYNjcn6xY

15 квітня

Група 043буд  (укр.мова)

Тема. Прикметник. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Завдання для виконання: Запишіть подані словосполучення в три колонки: із якісними прикметниками; із відносними прикметниками; із присвійними прикметниками.

Найкращі знання, шкіряне взуття, Оленчина усмішка, сестрин велосипед, камінне серце, штучні квіти, заяча сміливість, ластівчине крило, пшеничне зернятко, Андрієві оцінки, піщаний острів, шовкове волосся, солом’яна стріха, запашна ожина, бабусине печиво, струнка береза, кленове листя.

Доберіть антоніми до поданих слів. Утворіть від них прості форми вищого і найвищого ступенів порівняння.

Зразок.Далекий — близький, ближчий, найближчий.

Сумний, вузький, гарячий, темний, гарний, дешевий, важкий, милий, повільний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=J_LKCVerZic&t=3s

14 квітня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Чергування звуків. 

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних.

 1. Смуга — на сму..і, сму..ка. 2. Молоко — у моло..і, моло..ний. 3. Ріг — на ро..і, нарі..ний. 4. Сонце — соня..ний, соня..ник. 5. Рік — у ро..і, торі..ній. 5. Пшениця — пшени..ний. 6. Ходити — хо..у. 7. Рука — ру..ний, двору..ник, нару..ники. 8. Омолодити — омоло..ений.

Прочитайте вголос речення, вибираючи із дужок правильний варіант прийменника.

 1. (з, із, зі, зо) бору соснового шум.. іде (Леся Українка). 2. Коли ж я випірнув (з, із, зі, зо) води, в лице так свіжо вітер віяв… (В. Сосюра). 3. А вже весна, а вже красна! (з, із, зі, зо) стріх вода капле (Народна пісня). 4. Сонце гріє, вітер віє (з, із, зі, зо) поля на долину (Т. Шевченко). 5. (з, із, зі, зо) заходу насувають темно-сині хмари (П. Колесник). 6. У ніч (з, із, зі, зо) суботи на неділю. 7. Мотор запрацював. (з, із, зі, зо) страшним ревом «яструбок» свічкою пішов у небо (Ю. Яновський). 8. Поспитавши разів (з, із, зі, зо) три «хто» й «чого треба», Хорбутиха впустила мене до хати (І. Муратов). 9. Несеться сумний голос трембіти і будить (з, із, зі, зо) сну полонину (М. Коцюбинський). 10. Конференція (з, із, зі, зо) питань слов’янської філології. 11. А ми ж не раз (з, із, зі, зо) ним ходили по кислиці (В. Сосюра).

Перегляд відео за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/7.html теорія.

13 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

12 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Тема.  Активні й пасивні дієприкметники. Редагування текстів з метою виправлення помилково вжитих активних дієприкметників (виступаючий – доповідач, промовець; виступаючий (живіт) – випнутий; вируючий – розбурханий. рухаючий – той. шо рухаєі подібні.).

Завдання для виконання: 

Я — редактор. Відредагуйте та запишіть речення.

1. Недільної днини алеями парку прогулюються відпочиваючі кияни. 2. Сидячі на лавках люди спілкуються між собою або читають газети. 3. На молодь, люблячу розваги, чекають кінотеатри та концертні майданчики. 4. Під вечір парк сповнюється поспішаючими додому людьми.

Перепишіть, утворюючи від поданих у дужках дієслів активні дієприкметники минулого часу. Дієприкметники поставте в потрібній формі.

1. Ми вийдем з тобою на листя (опадати), де сяє повітря, як сині опали (Д. Павличко). 2. І листя (прижухнути) роняють дуби (М. Луків). 3. Дощ одшумів, пройшов… Мовчать листки (промокнути) (В. Сосюра). 4. Цвітуть (промерзнути) квіти після снігу (О. Слоньовська). 5. Виорює плуг (поржавіти) набої (М. Стельмах). 6. Тихі сутінки поволі почали спускатися з (поблідлий) неба (М. Старицький).

Теорія: 

Дієприкметники бувають активні та пасивні.

Активні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією, тобто означуваний дієприкметником предмет діє сам або перебуває в певному стані: гарцюючий вершник, посивілий чоловік.

Пасивні дієприкметники виражають ознаку предмета за дією іншого предмета, тобто пов’язаний з дієприкметником предмет підлягає дії іншого предмета: прочитаний (учнем) вірш, зрошена (дощем) трава.

Група 22кух (укр.мова)

Тема.  Контрольний твір на суспільну тему.

Завдання для виконання:  Напишіть твір на тему: “Чого сьогодні не вистачає українцям?”.

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Складні випадки синтаксичного узгодження.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням http://boguslav-vpusp.net.ua/images/D-N/19-05_UM_PM-27.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=KS-QaYERKmw

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням http://boguslav-vpusp.net.ua/images/D-N/19-05_UM_PM-27.pdf

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема.  Підсумковий урок.

Завдання для виконання:  Напишіть твір на тему: “Чому вчить мене література?”.

9 квітня

Група 22ам (укр.л-ра )

Тема. Осип Турянський.«Поза межами болю» – поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ig_darQUlp0

Домашнє завдання:  Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Осипа Турянського.

Група 043буд (укр.мова)

Тема.  Контрольний твір на суспільну тему.

Завдання для виконання:  Напишіть твір на тему: “Чого сьогодні не вистачає українцям?”.

8 квітня

Група 043буд (укр.мова )

Тема. Аргументи й доказовість. Полемічні прийоми. Мистецтво відповідати на запитання.

Завдання для виконання: Підручник с.194-197, вправа 4 с.200.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&t=4s

7 квітня

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Переказування текстів різних стилів. Підготовка до усного контрольного переказу.

Завдання для виконання: Складіть монологічне висловлювання, відповівши на запитання: «Які ще складові успіху в житті ви можете назвати?»

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_5/31.html

6 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Контрольна робота. Написання фронтального есе про реальну чи віртуальну мандрівку до одного із семи

чудес України.

Домашнє завдання: Написати есе про реальну або уявну мандрівку до одного із семи чудес України.

5 квітня

Група 21кух (укр.мова)

Тема.  Паралельні форми вираження наказового способу дієслів 1 та 2 особи множини (ходімо – ходім, візьміте – візьміть.

визначте – визначіть, підтвердьте – підтвердіть).

Завдання для виконання: доступ до інтерактивних завдань за посиланням: завдання

Введіть у речення слова: ходімо, ходіть, визначте, визначіть, підтвердьте, підтвердіть. З кожним словом окреме речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8o7qSV4qJ2Y&t=2s

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Поняття синтаксичної норми. Синтаксична помилка.

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням https://uatxt.com/teksty/777-poshireni-pomilki-v-pobudovi-fraz.html

Домашнє завдання:  інтерактивна вправа за посиланням https://learningapps.org/9078738  Вправа 3 сторінка 63-64.

2 квітня

Група 29вб(укр.л-ра)

Тема. Поєднання в новелі “Момент” реалістичного змалювання дійсності та філософського підтексту.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Gq4EsX_QDPI

Домашнє завдання:  Прочитати новелу “Момент” і записати ідейно-художній аналіз.

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Правила вживання апострофа.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Домашнє завдання:  робота за підручником с.90, виконати письмово вправи 3,4 с.91

1 квітня

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_tiy7mlYS84

Домашнє завдання:  Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Володимира Винниченка.

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Спрощення в групах приголосних.

Завдання для виконання:

Скласти речення з поданими словами.

Журналістський, шістнадцять, хвастливий, пестливий, контрастний, агентство, зап’ястний, гігантський, студентський, туристський.

►   На місці крапок, де потрібно, поставити пропущені літери. 

Пристрас..ний, контрас..ний, прихвос..ні, сон..це, чес..ний, мес..ник, сер..це, студен..ський, фашис..ський, влас..ний, очис..ний, дилетан..ський, доблес..ний, кож..ний, повіс..ці, пос..лати, ровес..ник, свис..нути, совісн..ий, ус..ний, хрус..нути, ціліс..ний, словес..ний, виїз..ний, шіс..десят, з ліс..ний, у кіс..ці, шіс..надцять, ях..смен, капос..ний, журналіс..ський, вартіс..ний, якіс..ний.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=1vieZyy_9lQ

31 березня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

30 березня

Група 131мех (укр.мова)

Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі. Контрольний твір на суспільну тему.

Завдання для виконання:  Напишіть твір на тему: “Чого сьогодні не вистачає українцям?”.

Спишіть текст, вставляючи, де потрібно, м’який знак у словах.

Дуби залишаються позаду, попереду безмежний прос..тір неба. Зов..сім близ..ко, за густими кущами лози та зарос..тями молодих топол..ок, — озеро. Посеред н..ого, як і посеред неба, сріб..ляста хмаринка. Над озером метушат..ся крикливі кряч..ки, кигикают.. чайки. Задивляєтеся у воду осока, никнут.. додолу коричнево-бархатис..ті качалки (За Ю. Збанацьким).

Спишіть слова, вставляючи, де потрібно, м’який знак.

Хлібец.., лаз..ня, ган..ба, с..вято, дз..об, тр..ох, ковал..ський, лікар.., с..віт, рибал..ство, кін..цівка, швец.., молот..ба.

Теорія: 

Найчастіше м’якість приголосного на письмі передається за допомогою м’якого знака.

М’який знак пишемо:

1)     після букв д, т,з, с, и, л, н, що позначаються мякі приголосні звуки:

ведмідь, радість, паморозь, вісь, палець, кільце, міль, синь;

2)     після м’яких приголосних у середині складу перед о: дьоготь, льон, сьомий;

3) після букви л, що позначає мякий приголосний [л], який стоїть перед іншим м’яким приголосним: пальці, пральня;

4) сполученнях льц, льч (від льк) ньц, ньч (від ньк): Гальці, Гальчин (бо Галька), неньці, неньчин (бо ненька);

5) у дієслові на ть, ться: робить, сміється.

М’який знак не пишемо:

1)     після 6укв б, п, в, м, ф: голуб, насип, острів, сім, верф;

2)     після букв ж, ч, ш, щ: ніж, річ, вишня, дощ;

3) після букви р: цвинтар, кобзар. Але після р м’який знак може писатися перед о: трьох, чотирьох;

4)     після букв, що позначають м’які приголосні (крім л) перед іншими м’якими, пом’якшеними та шиплячими приголосними: радість, пізнє, цвірінчати, уманський, Уманщина, менше.

Винятки: тьмяний, різьбяр, няньчити, бриньчати.

29 березня

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Чергування звуків. 

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені букви відповідно до правил чергування приголосних.

1. Смуга — на сму..і, сму..ка. 2. Молоко — у моло..і, моло..ний. 3. Ріг — на ро..і, нарі..ний. 4. Сонце — соня..ний, соня..ник. 5. Рік — у ро..і, торі..ній. 5. Пшениця — пшени..ний. 6. Ходити — хо..у. 7. Рука — ру..ний, двору..ник, нару..ники. 8. Омолодити — омоло..ений.

Прочитайте вголос речення, вибираючи із дужок правильний варіант прийменника.

1. (з, із, зі, зо) бору соснового шум.. іде (Леся Українка). 2. Коли ж я випірнув (з, із, зі, зо) води, в лице так свіжо вітер віяв… (В. Сосюра). 3. А вже весна, а вже красна! (з, із, зі, зо) стріх вода капле (Народна пісня). 4. Сонце гріє, вітер віє (з, із, зі, зо) поля на долину (Т. Шевченко). 5. (з, із, зі, зо) заходу насувають темно-сині хмари (П. Колесник). 6. У ніч (з, із, зі, зо) суботи на неділю. 7. Мотор запрацював. (з, із, зі, зо) страшним ревом «яструбок» свічкою пішов у небо (Ю. Яновський). 8. Поспитавши разів (з, із, зі, зо) три «хто» й «чого треба», Хорбутиха впустила мене до хати (І. Муратов). 9. Несеться сумний голос трембіти і будить (з, із, зі, зо) сну полонину (М. Коцюбинський). 10. Конференція (з, із, зі, зо) питань слов’янської філології. 11. А ми ж не раз (з, із, зі, зо) ним ходили по кислиці (В. Сосюра).

Перегляд відео за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/7.html теорія.

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії.

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми. Навчаючись у школі, я любив с..діти за остан..ьою партою і мазюкати щось ручкою в зош..ті. Рідше це були малюнки, частіше — слова.

Замислююч..сь над професією, вирішив стати мультиплікатором. Пізніше змінив рішен..я на користь графічного д..зайну. Так у моє життя ввійшла каліграф..я — м..стецтво п..сьма.

Колись давно кал..графія мала винятково інформат..вну функцію. З ро..звитком друкарської справи, а пізніше і комп’ютерних т..хнологій ця функція ..мінилася, а нині й повністю ..никла.

Головна пр..чина — усе рідше люди викор..стовують для письма ручку і все частіше — клав..атуру на смартфоні чи комп’ютері (За Тарасом Макаром).

• Назвіть орфограми, спричинені фонетичними явищами української мови. Які з орфограм пов’язані з граматикою?

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/26.html

26 березня

Група 29вб (укр.л-ра)

Тема. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_tiy7mlYS84

Домашнє завдання:  Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Володимира Винниченка.

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії.

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми. Навчаючись у школі, я любив с..діти за остан..ьою партою і мазюкати щось ручкою в зош..ті. Рідше це були малюнки, частіше — слова.

Замислююч..сь над професією, вирішив стати мультиплікатором. Пізніше змінив рішен..я на користь графічного д..зайну. Так у моє життя ввійшла каліграф..я — м..стецтво п..сьма.

Колись давно кал..графія мала винятково інформат..вну функцію. З ро..звитком друкарської справи, а пізніше і комп’ютерних т..хнологій ця функція ..мінилася, а нині й повністю ..никла.

Головна пр..чина — усе рідше люди викор..стовують для письма ручку і все частіше — клав..атуру на смартфоні чи комп’ютері (За Тарасом Макаром).

• Назвіть орфограми, спричинені фонетичними явищами української мови. Які з орфограм пов’язані з граматикою?

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/26.html

25 березня

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Завдання для виконання: Виписати цитатну характеристику образу Івана Дідуха.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Письмовий твір на суспільну тему.

Завдання для виконання: напишіть твір на тему: “Чого сьогодні не вистачає українцям?”.

24 березня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Орфограма. Орфографічна помилка. Орфографічний словник. Принципи української орфографії.

Завдання для виконання:

Перепишіть, уставляючи пропущені літери. Позначте в словах орфограми. Навчаючись у школі, я любив с..діти за остан..ьою партою і мазюкати щось ручкою в зош..ті. Рідше це були малюнки, частіше — слова.

Замислююч..сь над професією, вирішив стати мультиплікатором. Пізніше змінив рішен..я на користь графічного д..зайну. Так у моє життя ввійшла каліграф..я — м..стецтво п..сьма.

Колись давно кал..графія мала винятково інформат..вну функцію. З ро..звитком друкарської справи, а пізніше і комп’ютерних т..хнологій ця функція ..мінилася, а нині й повністю ..никла.

Головна пр..чина — усе рідше люди викор..стовують для письма ручку і все частіше — клав..атуру на смартфоні чи комп’ютері (За Тарасом Макаром).

• Назвіть орфограми, спричинені фонетичними явищами української мови. Які з орфограм пов’язані з граматикою?

Перегляд відео за посиланням: теорія за посиланням: https://subject.com.ua/textbook/mova/10klas_3/26.html

23 березня

Група 131мех (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

Тема. Правила вживання апострофа.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Домашнє завдання:  робота за підручником с.90, виконати письмово вправи 3,4 с.91

22 березня

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема. Володимир Винниченко. Життя і творчість, громадська і політична діяльність.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_tiy7mlYS84

Домашнє завдання:  Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Володимира Винниченка.

Група 29вб,22 кух (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Робота за підручником с.81, опрацювати статтю. 

Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Позначення м’якості приголосних на письмі.

Завдання для виконання:

► Подані іменники в давальному відмінку однини запишіть у дві колонки: 1) у яких треба вставляти знак м’якшення, 2) у яких не треба.

Квіт..ці, жін..ці, авос..ці, бджіл..ці, очеретян..ці, жмен..ці, гус..ці, свин..ці, галуз..ці, стеблин..ці, кізон..ці, мис..ці, однокол..ці (візок на двох колесах), внучен..ці, снігурон..ці, колис..ці, оболон..ці, нян..ці, тріс..ці, сопіл..ці.

► Запишіть слова у дві колонки, уставивши сполучення літер йо та ьо. Сформулюйте правила.

Зна..мий, ..го, до н..го, ма..ліка, Андрі..вич, дружн..го, ..сип, с..годні, п’ят..х, осінн..го, Мурав..в, Карас..в, л..х, сл..зи, с..рбати, д..готь.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5SUnj8BUHvc

теорія за посиланням: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_6/5.html

19 березня

Група 129 (укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Завдання для виконання: Прочитати роман “Маруся Чурай”. Записати ідейно-художній аналіз.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8zZhi1RJRkA

Група 22ам (укр.л-ра) 

Тема: Юрій Яновський. «Майстер корабля».Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів роману.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.67-68-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NMVL9-lz-2A   https://www.youtube.com/watch?v=n5zI5eoxLuQ

Додаткові матеріали розміщені на телеграм-каналі.

Домашнє завдання: прочитати “Майстер корабля”, записати ідейно-художній аналіз, проблематику твору.

18 березня

Група 22бух (укр.л-ра) 

Тема. Історико-культурна ситуація наприкінці ХХ- на початку ХІ століття ( на шляху до нового відродження). З’ява нового літературного покоління. Найвагоміші здобутки сучасної літератури.

Завдання для виконання:  ознайомтесь з інформацією до уроку за посиланням: https://ukrclassic.com.ua/katalog/teoriya-literaturi/2666-ukrajinska-literatura-kintsya-xx-pochatku-xxi-st-na-shlyakhu-do-novogo-vidrodzhennya   запишіть найголовніше про сучасні літературні угрупування.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UtediyYQRMo

Група 20кух (укр.л-ра) 

Тема. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Завдання для виконання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели “Три зозулі з поклоном”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck      https://www.youtube.com/watch?v=cgRcelvqnmA

Група 27ст, 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 043буд (укр.мова)

Тема. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю, дати визначення поняттям “дискусія”, “диспут”, “полеміка”, “суперечка”, “опонент”, “пропонент”. Виписати крилатий вислів про суперечку, полеміку, диспут.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

17 березня

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Числівник. Складні випадки узгодження й відмінювання числівника. Читання й переказування текстів з числівниками

Завдання для виконання: Робота за підручником с.34-35, опрацювати статтю.  

Провідміняйте кількісний числівник 103.

Провідміняйте порядковий числівник 103-й.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lCqlxPeZNk4

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Діалогічні жанри: телефонна розмова.

Теорія: 

Телефонна розмова — один із різновидів усного мовлення, що характеризується специфічними ознаками, зумовленими екстрамовними причинами:

 • співрозмовники не бачать один одного й не можуть скористатися невербальними засобами спілкування, тобто передати інформацію за допомогою міміки, жестів, відповідного виразу обличчя, сигналів очима тощо (відсутність візуального контакту між співрозмовниками);
 • обмеженість у часі (телефонна бесіда не може бути надто тривалою);
 • наявність технічних перешкод (втручання сторонніх абонентів, погана чутність).

Отже, якщо ви людина ділова й цілеспрямована, передбачлива, якщо ви турбуєтеся про власний авторитет, а також престиж своєї фірми і звикли враховувати все до найменших дрібниць, то вироблення певних принципів поведінки у телефонному спілкуванні є просто необхідним і незамінним.

Якщо телефонуєте ви:

 • насамперед привітайтеся, назвіть організацію, яку ви представляєте, а також своє прізвище, ім’я та по батькові. Зазвичай перші слова телефонної розмови сприймаються погано, а тому називайте своє прізвище та ім’я останнім — принаймні це буде почуто;
 • якщо телефонуєте в установу чи незнайомій людині, слід запитати прізвище, ім’я та по батькові свого співрозмовника. Можете також повідомити, з ким саме ви хотіли б поговорити;
 • якщо телефонуєте у важливій справі, запитайте спочатку, чи є у вашого співрозмовника достатньо часу для бесіди;
 • попередньо напишіть перелік питань, котрі необхідно з’ясувати, і тримайте цей перелік перед очима упродовж усієї бесіди:
 • не закінчуйте розмову першим: завжди закінчує розмову той, хто телефонує. Завершуючи розмову, неодмінно попрощайтеся, нетактовно класти слухавку, не дочекавшись останніх слів вашого співрозмовника;
 • у разі досягнення важливих домовленостей згодом надішліть підтвердження листом або факсовим повідомленням.

Якщо телефонують вам:

 • спробуйте якомога швидше зняти трубку й назвіть організацію, яку ви представляєте;
 • у разі потреби занотуйте ім’я, прізвище та контактний телефон співрозмовника;
 • розмовляйте тактовно, ввічливо: демонструйте розуміння сутності проблем того, хто телефонує;
 • не кладіть несподівано трубку, навіть якщо розмова є нецікавою, нудною та надто тривалою для вас.

Не варто телефонувати в особистих справах зі службового телефону, а в службових справах недоречно телефонувати додому тій особі, котра має їх виконати (розв’язати). У разі, якщо вам телефонують на роботу в особистих справах, відповідайте, що ви неодмінно зателефонуєте після роботи.

Домашнє завдання: Письмово висловіть свою думку на тему:  “У чому полягають переваги і недоліки телефонної розмови порівняно з «живим» спілкуванням?”

Група 20кух (укр.мова)

Тема.Інформаційні жанри.

Завдання для виконання: виконати тести:  https://naurok.com.ua/test/praktichna-ritorika-informaciyni-zhanri-291193.html 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=SHYUs1Pe_x0

Група 129мех  (укр.мова 2 уроки)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 22бух (укр.л-ра)

Тема.Урок розвтку мовлення.

Завдання для виконання: напишіть есе на тему: “Поет і суспільство”.

16 березня

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Вимоги на вживання синтаксичних одиниць одиниць у різних стилях.

Завдання для виконання: виконайте тестові завдання https://naurok.com.ua/test/vimogi-do-vzhivannya-sintaksichnih-odinic-u-riznih-stilyah-276052.html

сторінка 188, вправа 7 (підручник).

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=B3DItrnWJyc

Група 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Діалогічні жанри: бесіда.

Теорія: 

Серед індивідуальних форм усного професійного спілкування найбільш поширеною є ділова бесіда.

Бесіда – це розмова двох чи більше осіб з метою отримання певної інформації, вирішення важливих проблем.

Бесіда – чи не найскладніший з усіх жанрів усного фахового спілкування, оскільки значною мірою це експромт, а для експромту треба мати значний життєвий досвід, величезний запас теоретичних знань, а також досконало володіти мовним етикетом.

Щоб досягти успіху під час бесіди, треба:

o ретельно готуватися до бесіди;

o бути уважним і тактовним до співрозмовника;

o постійно стимулювати у співрозмовника зацікавленість розмовою;

+o вміти слухати співбесідника, враховувати його погляди, думки і докази;

o стежити за реакцією партнера й відповідно корегувати свої дії;

o висловлювати свої думки точно, логічно, переконливо;

o створювати атмосферу довіри, щоби привернути до себе співрозмовника.

Домашнє завдання: https://naurok.com.ua/test/dialogichni-zhanri-353635.html  виконати тести.

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Синонімічні способи вираження різного ступеня ознаки, використання прислівників дуже. мало, вкрай, дешо. злегка таін., вживання прикметникових суфіксів і префіксів зі значенням суб’єктивної оцінки.

Завдання для виконання:

Виправте помилки, пов’язані з утворенням ступенів порівняння прикметників.

Самий спритніший,

найбільш популярніший,

більш кращий,

найчорнявенькіший,

маліший,

тонкіший,

найбільш сивий.

утворити всі можливі форми ступенів порівняння від прикметників здоровий, теплий, рідний, чорний, чудовий, гарячий, улюблений.

Перегляд відео за посиланням: https://youtu.be/XRiYNjcn6xY

15 березня

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст(укр.мова)

Тема. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U

Домашнє завдання: Підручник с.168-169, вправа 2 с.169, вправа 7 с.172 письмово.

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Прикметники. Відмінкові закінчення прикметників. Вищий і найвищий ступені порівняння прикметників.

Теорія: Найпоширеніші помилки

Помилкою є утворення ступенiв порiвняння прикметникiв за допомогою додавання слiв бiльш, менш, найбiльш, найменш до простої форми вищого ступеня.

Наприклад: бiльш холоднiший — бiльш холодний, найменш глибший — найменш глибокий.

Не можна утворювати ступенi порiвняння прикметникiв за допомогою слова самий.

Наприклад: самий холодний — найхолоднiший.

Радимо вживати органічніші для української мови синтетичні форми вищого та найвищого ступенів порівняння прикметни

Завдання для виконання:  Утворіть ступені порівняння прикметників:

Важкий, великий, високий, вузький, гарний,  дорогий, дужий,  короткий, легкий, малий, м’який, низький, поганий, тихий, товстий, широкий, тугий.

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Прикметники, що перейшли в іменники. Виписування речень, тексту, прикладів,  що перейшли в іменники.

Теорія:

Прикметники можуть утрачати здатність виражати ознаки предмета і набувати здатності називати предмети і явища. Такі прикметники переходять в іменники. У мовленні вони вживаються для називання осіб або предметів і можуть мати при собі означення.

ПОРІВНЯЙТЕ: черговий учень — старанний черговий; хворий юнак — слухняний хворий; вихідний день — очікуваний вихідний.

Перехід прикметників в іменники, або їх субстантивація , відбу­вається тоді, коли прикметники втрачають власні ознаки й викону­ють функції іменників, виступаючи в реченні в ролі підмета чи додатка.

Завдання для виконання:

Вправа 1. Перепишіть, уставляючи пропущені літери. До виділених слів поставте питання, з’ясуйте їхнє лексичне значення. Якими частинами мови є ці слова в реченнях?

1.І тільки той, у кого серце чуле, хто вміє бер..гти своє м..нуле і вміє шанувать своє сучасне, лиш той майбутнє вивершить прекрасне (М. Чубинський). 2. Треба було б хворому пер..д сном дати калини з медом (Олесь Гончар). 3. Два недужих сіли й казан борщу з’їли. 4. Був у Кощія гаманець, у нім повно золотих (Народна творчість).

Вправа 2. Прочитайте. Визначте слова, які з прикметників перейшли в іменники. Укажіть відмінки цих слів.

1.Не скупий володіє багатством, а воно ним. 2. Потрібний, як лисому гребінь. 3. Це такий, що не уступить ні кінному, ні пішому (Народна творчість). 4. Вперед мерщій, вперед, мій карий (М. Чирський). 5. І для любої розмови мила вийшла на поріг (Б. Сосюра).

12 березня

Група 129 (укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. «Маруся Чурай». Центральні проблеми: митець і суспільство, індивідуальна свобода людини.

Завдання для виконання: Прочитати роман “Маруся Чурай”. Записати ідейно-художній аналіз.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8zZhi1RJRkA

Група 21ам (укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. «Недумано, негадано…», «По сей день Посейдон посідає свій трон…». Інтимна лірика яка спонукає до роздумів про суть кохання. Мотиви єдності людини зі світом рукотворної краси(мистецтво) і природою у творчості Ліни Костенко.

Завдання для виконання: записати аналіз віршів «Недумано, негадано…», «По сей день Посейдон посідає свій трон…»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vV29S9lKKYo

Група 043буд (укр.мова)

Тема. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.179, опрацювати статтю. С.180 вправа 2,3 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P_6Hz3B_PMI

Група 22ам (укр.л-ра)

Тема. Юрій Яновський «Майстер корабля». Творча біографія письменника. Загальна характеристика творчості. Романтизована стихія національно-визвольного руху. Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.64-66-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GzOdv6WRd1M   https://www.youtube.com/watch?v=ARGHarsIqkc

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Юрія Яновського, прочитати “Майстер корабля”.

11 березня

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 043буд (укр.мова)

Тема. Особливості кличного відмінка

Завдання для виконання: теорія

Утворіть по батькові чоловіків і жінок від таких імен: Василь, Ілля, Гурій, Сава, В’ячеслав, Лука, Матвій, Олег, Яків, Корній, Тимур, Кузьма, Анатолій, Хома.

Визначте рід і відміну іменників, поставте їх у кличному відмінку.

Сестра, батько, брат, син, дочка, мама, дядько, тітка, брат, колега, товариш, друг, добродій, пан, панна, козак, чумак, хлопець, дівчина.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=bSuRE6CNsi8

Група 21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 20кух (укр.л-ра)

Тема. Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. Новела “Три зозулі з поклоном”. “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Григіра Тютюнника . 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck

10 березня

Група 22бух (укр.л-ра)

Тема. Василь Стус.Поет як символ незламного духу, збереження людської гідності. Загальний огляд його життя і творчості.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Стуса.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=JWb1_Z_FRTU

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості частин мови.

Завдання для виконання: https://osvita.smr.gov.ua/content/uploads/2020/04/3._UM._11_klas.doc   даний документ містить теоретичну частину та практичну, завдання виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Wng2_jZCIZo

Група 129мех (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Прислівник. Ступені порівняння. Написання вільного есе про свою заповітну мрію.

Завдання для виконання: . Напишіть есе на тему “Моя заповітна мрія”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WLQfVU5wylo

9 березня

Група 22бух,21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення фразеологізмів. Виражальні можливості фразеологізмів.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.1173-174, опрацювати статтю.  Запишіть по 3-5 фразеологізмів: 1) про ситуацію, коли дуже тісно; 2) про те, що розташоване близько; 3) про те, що ніколи не відбудеться; 4) про того, хто хвалить, надмірно підносить когось; 5) про несамостійну людину, яка залежить від когось або чогось. За потреби використайте довідкові джерела.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Мистецтво відповідати на запитання.

Завдання для виконання: Інші поради щодо складних запитань радимо прочитати за посиланням https://masterlev.com.ua/7-tipiv-skladnih-zapitan-yak-yih-sprostiti/     Кого з літературних героїв ви можете впевнено назвати відповідальною людиною? А кого – безвідповідальною? Підготуйте 7 запитань одному з цих героїв. Запишіть їх у зошити.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&t=6s

Група 20 кух (укр.мова)

Тема. Стилістичні особливості засобів словотвору.

Завдання для виконання:  Контрольні запитання і завдання

1. Які значущі частини слова ви знаєте? Дайте визначення, наведіть приклади. Чому корінь називають головною значущою частиною слова?

2. Чим відрізняються поняття слово з нульовим закінченням і слово без закінчення?

3. Знайдіть спільнокореневі слова і запишіть їх в окремі ряди.

Міст, місто, місток, заміський, приміський, мостовий. Селянський, сільський, сіль, сольовий, присільський. Зорати, зоряний, зораний, оранка, ранній, зірниця, зоря.

4. Від поданих слів утворіть і запишіть назви осіб за місцем проживання чи національністю.

Край, Канів, Кривий Ріг, Полтава, Мінськ, Болгарія, Ялта, Харків, Рига, Париж, Литва, Латвія, Сибір, Кавказ, Камчатка, Грузія, Осетія, Брянськ, Петербург, Канів, Львів, Афганістан, Індія, Китай.

Перегляд відео за посиланням: https://naurok.com.ua/prezentaciya-stilistichni-zasobi-slovotvoru-169033.html

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.163-164, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 3 с.165, впр. 5 с.166.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

5 березня

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Робота за підручником с.81, опрацювати статтю. 

Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

Група 29вб (укр.л-ра) 

Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості провідні теми та ідеї.

Завдання для виконання:  скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ольги Кобилянської.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=oKWG-BPwsXU&t=6s

4 березня

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Робота за підручником с.81, опрацювати статтю. 

Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Урок позакласного читання. О. Кобилянська “Битва”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=31H6GEfmIg8

Домашнє завдання:  Прочитати новелу “Битва”. Записати ідейно-художній аналіз.

3 березня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Робота за підручником с.81, опрацювати статтю. 

Перепишіть слова, позначте в кожному місце наголосу.

Навчання, асиметрія, статуя, кулінарія, гуртожиток, новий, визвольний, котрий, кропива, каталог, сімдесят, урочистий, несемо, зобразити, захворіти, ознака, дочка, подруга, білизна, кропива, яловичина, центнер, рибина, ласо, коромисло, невиразний, кукурудзяний, морквяний, разом, загалом.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OMwQfVPZsIk

2 березня

Група 131мех (укр.мова)

Тема. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.

Завдання для виконання.  підручник с.81-82 опрацювати статтю, вправа 7 с.84 письмово виконати у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

1 березня

Група 22 кух (укр.л-ра)

Тема. Багатозначність символічних образів. Ідея нерозривної єдності Івана Дідуха з рідною землею.

Завдання для виконання: Виписати цитатну характеристику образу Івана Дідуха.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

Група 29вб,22кух ,28ст(укр.мова)

Тема. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.

Завдання для виконання.  підручник с.81-82 опрацювати статтю, вправа 7 с.84 письмово виконати у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

26 лютого

Група 29вб (укр.л-ра) 

Тема. Фольклорне тло твору «Тіні забутих предків», Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищення кохання.

Завдання для виконання:  виписати цитатну характеристику образів Івана та Марічки.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=WFnA23i9-Ko&t=836s

25 лютого

Група 28ст(укр.мова)

Тема. Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків

Перегляд відео за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/14cGMI1VeEj6sSKke7-tIB3EFdKjGqJ3logGPTwHWNeQ/edit?usp=sharing   https://www.youtube.com/watch?v=e07OAZMr6RM

Домашнє завдання:  Запишіть слова фонетичною транскрипцією, зробіть фонетичний аналіз.

Обличчя, подвір’я, rудзик, суддя, підживлений, рясний, Настя, від’їзд, малюють, динька, наллю, їздець, підщепа, єдиний, джемпер, духмяний, коріння, щебечуть, маєток, дзенькіт, зціляти, узгір’я, прянощі, кольє.

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури в новелі «Impromtu phantasie». Образ ліричної героїні новели-роздуму.

Завдання для виконання: Прочитати  «Impromtu phantasie», записати ідейно-художній аналіз.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fMYWN2GiBmU

Група 22 кух, 29вб  (укр.мова 2 уроки)

24 лютого  , 01 березня -22 кух, 

26 лютого ,01 березня  – 29 вб

Тема. Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків

Перегляд відео за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/14cGMI1VeEj6sSKke7-tIB3EFdKjGqJ3logGPTwHWNeQ/edit?usp=sharing   https://www.youtube.com/watch?v=e07OAZMr6RM

Домашнє завдання:  Запишіть слова фонетичною транскрипцією, зробіть фонетичний аналіз.

Обличчя, подвір’я, rудзик, суддя, підживлений, рясний, Настя, від’їзд, малюють, динька, наллю, їздець, підщепа, єдиний, джемпер, духмяний, коріння, щебечуть, маєток, дзенькіт, зціляти, узгір’я, прянощі, кольє.

23 лютого

Група 131 мех  (укр.мова 2 уроки)

Тема. Основні правила вимови голосних звуків. Основні правила вимови приголосних звуків

Перегляд відео за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/14cGMI1VeEj6sSKke7-tIB3EFdKjGqJ3logGPTwHWNeQ/edit?usp=sharing   https://www.youtube.com/watch?v=e07OAZMr6RM

Домашнє завдання:  Запишіть слова фонетичною транскрипцією, зробіть фонетичний аналіз.

Обличчя, подвір’я, rудзик, суддя, підживлений, рясний, Настя, від’їзд, малюють, динька, наллю, їздець, підщепа, єдиний, джемпер, духмяний, коріння, щебечуть, маєток, дзенькіт, зціляти, узгір’я, прянощі, кольє.

22 лютого

Група 22кух, 29 вб (укр.мова)

Тема. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності

Перегляд відео за посиланням: презентація   https://www.youtube.com/watch?v=sVHDP9Eab7M

Домашнє завдання: Підручник с.72-73, вправа 2 с.73, вправа 7 с.75 письмово.

Група 22 (укр.л-ра)

Тема. Трагічна подія – композиційний центр новел Стефаника. Драматизм конфлікту, емоційна загостреність зображуваного.

Завдання для виконання: Прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели “Камінний хрест”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

19 лютого

Група 22ам (укр.л-ра)

Тема. Остап Вишня (Павло Губенко).«Моя автобіографія», «Письменник», «Сом». Оптимізм, любов до природи, людини, м’який гумор як риси індивідуального почерку Остапа Вишні Пейзаж, портрет, характер людини, авторський голос, народні прикмети.

Завдання для виконання: У театрі є такий неписаний закон: якщо у першій дії вистави на сцені висить рушниця, то в останній дії обов’язково буде з неї постріл.У нас роль рушниці виконують ось ці дитячі м’які іграшки, які привертали увагу всіх присутніх упродовж нашого засідання. Так-от, прийшов час для пострілу: дома кожен із вас спробує написати свою мисливську усмішку. А «жертвою» для полювання обере одну із представлених тварин: жирафа, бегемота, тигра чи вовка. Не забувайте, що пишете в стилі Остапа Вишні. А він їздив на полювання не заради знищення тварин, а для відпочинку на природі. Успіхів усім вам

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Завдання для виконання: підручник с.72, дати визначення поняттю “орфоепія”, “орфоепічний словник”. Вправа 2 с.73 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4

Група 21ам (укр.л-ра)

Тема. Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка. Поезії “у синьому небі я висіяв ліс”, “Цю жінку я люблю”. Читання поезій поетів шістдесятників. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Вінграновського. Записати ідейно-художній аналіз поезій “У синьому небі я висіяв ліс”, “Цю жінку я люблю”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lbkclfAG3Rw

Група 29вб (укр.л-ра)

Тема. Повість «Тіні забутих предків». Трагічна доля Івана й Марічки як наслідок суперечності між мрією та дійсністю. Світ людини у зв`язку зі світом природи.

Завдання для виконання: Виписати цитатну характеристику Івана та Марічки. https://www.youtube.com/watch?v=lXAADpesv7U

Група 129(укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. «Недумано, негадано…», «По сей день Посейдон посідає свій трон…». Інтимна лірика яка спонукає до роздумів про суть кохання. Мотиви єдності людини зі світом рукотворної краси(мистецтво) і природою у творчості Ліни Костенко.

Завдання для виконання: Записати ідейно-художній аналіз поезій.

18 лютого

Група 28ст  (укр.мова)

Тема. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності

Перегляд відео за посиланням: презентація   https://www.youtube.com/watch?v=sVHDP9Eab7M

Домашнє завдання: Підручник с.72-73, вправа 2 с.73, вправа 7 с.75 письмово.

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.л-ра) 

Тема. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Завдання для виконання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели “Три зозулі з поклоном”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck      https://www.youtube.com/watch?v=cgRcelvqnmA

Група 22бух(укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Хай буде легко. Дотиком пера…” – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль в суспільстві. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ліни Костенко. Записати ідейно-художній аналіз поезій.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Краса вільної душі, аристократизм духу як провідні мотиви новели «Impromtu phantasie». Автобіографізм твору.

Завдання для виконання: Прочитати новелу та записати ідейно-художній аналіз «Impromtu phantasie».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=V12IFdMFFTI

17 лютого

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U

Домашнє завдання: Підручник с.168-169, вправа 2 с.169, вправа 7 с.172 письмово.

Група 22бух (укр.л-ра) 

Тема. «Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Завдання для виконання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели “Три зозулі з поклоном”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck      https://www.youtube.com/watch?v=cgRcelvqnmA

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 129мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Аргументи й доказовість. Полемічні прийоми.

Завдання для виконання: Підручник с.194-197, вправа 4 с.200.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8&t=4s

Група 22 кух (укр.мова)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Завдання для виконання: підручник с.72, дати визначення поняттю “орфоепія”, “орфоепічний словник”. Вправа 2 с.73 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4

16 лютого

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

Група 131мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Поняття милозвучності. Чергування у/в, і/й як засіб милозвучності

Завдання для виконання: Робота за підручником с.72-73.  Виконати письмово вправу 2,3, 5 с.73-74

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4&t=9s

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

Завдання для виконання: Повторити вивчений матеріал.  Виконати письмово вправа 5 с.146-147, вправа 3 с.141.

Група 21 ам (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.163-164, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 3 с.165, впр. 5 с.166.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

15 лютого

Група 22кух, 29вб (укр.мова)

Тема. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.68-70, опрацювати статтю. Напишіть есе на тему “Що я вважаю обтяжливим, нудним, але потрібним”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LM4YsIsV6ok

Група 22ам (укр.мова)

Тема.  Практична робота. Ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.Складіть  правила, якими слід керуватися під час суперечки.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wFgFg8vGRUg

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій  мові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.144-145, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 2 с.145, впр.4 с.146.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема. Василь Стефаник. Життя і творчість. Новаторство письменника. «Камінний хрест» – психологічне розкриття теми еміграції. Історична основа твору. Сюжетно-композиційні особливості.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Василя Стефаника. Прочитати «Камінний хрест».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mRb5kq_pGUg

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.72.  Виконати письмово вправу 2 с.73.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4&t=9s

12 лютого

Завдання з української літератури для 21ам.

Тема: Іван Драч. Невтомний шукач нового змісту і нової форми в поезії. Переосмислення жанру балади. « Балада про соняшник» – поетичний роздум про суть мистецтва, процес творчості. Символічність образів соняшника,сонця.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.197-199 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3LSBPmCoMaA

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Івана Драч. Запишіть ідейно-художній аналіз “Балади про соняшник”.

Група 129 (укр.л-ра)

Тема. Ліна Костенко. Життєвий і творчий шлях. Особливості індивідуального стилю. “Страшні слова, коли вони мовчать”, “Хай буде легко. Дотиком пера…” – ліричні роздуми про значення слова в житті людини, суть мистецтва, його роль в суспільстві. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ліни Костенко. Записати ідейно-художній аналіз поезій.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=E2SldjBE02k

Група 22ам (укр.л-ра)

Тема. Остап Вишня “Моя автобіографія”, “Письменник”, “Сом”. Трагічна доля українського гумориста, велика популярність  і значення його усмішок у 1920-ті роки. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Остапа Вишні. Записати ідейно-художній аналіз усмішок.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UFOLdTr_w0M

11 лютого

Група 20кух, 22 бух (укр.л-ра)

Тема. Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. Новела “Три зозулі з поклоном”. “Вічна” тема “любовного трикутника” в новітній інтерпретації. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Григіра Тютюнника . 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми. 

Завдання для виконання: с.145 вправа 2 пиьмово, с.146 вправа 4 письмово.

10 лютого

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 22бух (укр.л-ра)

Тема. Микола Вінграновський. Коротко про поета, прозаїка. Поезії “у синьому небі я висіяв ліс”, “Цю жінку я люблю”. Читання поезій поетів шістдесятників. 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Вінграновського. Записати ідейно-художній аналіз поезій “У синьому небі я висіяв ліс”, “Цю жінку я люблю”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=lbkclfAG3Rw

Група 129 (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові. Узагальнення й систематизація вивченого з теми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання  слів іншомовного походження.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08

Домашнє завдання: с.162 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

9 лютого

Група 22бух, 21ам (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Тире в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=097QXDRIEBM

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

8 лютого

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Двокрапка в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBagVY_SDo

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.148 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: с.184-185 опрацювати інформацію, с.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

Група 22ам (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

5 лютого

Група 29вб (укр.мова)

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

4 лютого

Група 28ст (укр.л-ра)

Тема. Фольклорне тло твору «Тіні забутих предків», Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищення кохання.

Завдання для виконання: Виписати цитатну характеристику Івана та Марічки.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ae0Xji5iS10

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник.

Завдання для виконання: підручник с.72, дати визначення поняттю “орфоепія”, “орфоепічний словник”. Вправа 2 с.73 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zVZEGUDmOe4

3 лютого

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема. Становлення особистості, цілеспрямованої й цілісної натури в новелі «Impromtu phantasie». Образ ліричної героїні новели-роздуму.

Завдання для виконання: Прочитати  «Impromtu phantasie», записати ідейно-художній аналіз.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=fMYWN2GiBmU

Група 22кух (укр.мова)

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

2 лютого

Група 131мех. (укр.мова 2 уроки)

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

Тема: Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=i9IAjMbZBtQ

Завдання для виконання:  вправа 6 с.67, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

1 лютого

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.68-70, опрацювати, вправа 6 с. 71 виконати письмово у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QSAAQo58aqE

Група 29вб, 22кух. (укр.мова)

Тема: Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.56-59  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 с.62.

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці (вплив європейської культури, українського феміністичного руху). Її проза – зразок раннього українського модернізму. Жанрові особливості провідні теми та ідеї.

Завдання для виконання: Опрацювати підручник с.157-161, скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ольги Кобилянської.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wEXvA0q0t84

29 січня

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

28 січня

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.

Робота за підручником с.68-70  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=AbZPhkHdPiI

Завдання для виконання:  вправа 7 с.71, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

27 січня

Група 22кух (укр.мова)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

26 січня

Група 131мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації. Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

25 січня

Група 22кух, 29вб (укр.мова)

Тема: Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4

Завдання для виконання:  вправа 7 с.50, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=i9IAjMbZBtQ

Завдання для виконання:  вправа 6 с.67, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема. Ольга Кобилянська. Життя і творчість. Формування світогляду письменниці. Жанрові особливості та провідні мотиви і теми.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Ольги Кобилянської. Переглянути відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-zq_7PpDecU

22 січня

Група 043буд (укр.мова)

Тема. Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg

Робота за підручником с.161-162.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.162 вправа 2 письмово, с.165 вправа 7 письмово

Група 29вб (укр.мова)

Тема. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Завдання для виконання: Робота за підручником с.43, опрацювати, скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Група 21ам (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

Група 22ам (укр.л-ра)

Тема. Валер’ян Підмогильний. Роман “Місто” 

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Валер’яна Підмогильного. Прочитати роман “Місто”. Записати цитатну характеристику головних героїв.

21 січня

Група 043буд (укр.мова)

Тема.  Іменники спільного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови.Визначення роду невідмінюваних іменників і абревіатур, правила їх вживання.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QomQYMxMrTc

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 4 письмово, с.158-159 вправа 5 письмово.

Група 27вб, (укр.мова)

Тема. Кома в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.135 вправа 7  письмово, с.132-133 вправа 5 (тести для самооцінювання) , скласти 5 складних  речень.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU

Група 28ст(укр.л-ра)

Тема. Психологічно переконливе розкриття внутрішнього стану людини в новелі  «Intermezzо». Символічні образи, ускладнена метафора.Поетика імпресіонізму.

Робота за підручником с.123-133. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

 • с.121 – дати визначення поняттям “імпресіонізм”, “новела”.

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xLTCQncABqk

Домашнє завдання: Прочитати новелу «Intermezzо», записати ідейно-художній аналіз в зошит.

Група 20кух (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

Група 21ам (укр.л-ра)

Тема. Василь Симоненко. Загальна характеристика життя і творчості. «Задивляюся у твої зіниці…», «Я». Образ України, громадянський вибір поета. Інтимна лірика В.Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично..», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.190-193 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ySfxzAQaYWw    https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до вірша “Я”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів “Я”, “Задивляюся у твої зіниці”. Усно розкрийте їх значення.

20 січня

Група 129мех (укр.л-ра 2 уроки)

Тема. Григір Тютюнник. Коротко про письменника і його творчість. Новела «Три зозулі з поклоном». «Вічна» тема «любовного» трикутника в новітній інтерпретації.«Три зозулі з поклоном». Образ любові як втілення високої християнської цінності. Роль художньої деталі в розкритті характеру, ідеї.

Завдання для виконання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Григіра Тютюнника, прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели “Три зозулі з поклоном”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GwvOZIsF7ck      https://www.youtube.com/watch?v=cgRcelvqnmA

Група 22бух (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Пісенна лірика і її популярність. “Два кольори” , “Я стужився, мила, за тобою”.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194-196 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до віршів “Два кольори”, “Я стужився, мила, за тобою”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів. Усно розкрийте їх значення. Вірш”Два кольори” вивчіть напам’ять.

Група 20кух (укр.л-ра)

Тема. Василь Симоненко. Загальна характеристика життя і творчості. «Задивляюся у твої зіниці…», «Я». Образ України, громадянський вибір поета. Інтимна лірика В.Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично..», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.190-193 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ySfxzAQaYWw    https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до вірша “Я”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів “Я”, “Задивляюся у твої зіниці”. Усно розкрийте їх значення.

Група 22ам (укр.мова)

Тема:  Закінчення іменників ІІІ відміни в орудному відмінку. Словозміна Іменників ІV відміни.

Робота за підручником с.168  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати).

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=SR0YIsPQs74

Завдання для виконання: с.169 вправа 5 (тести для самоперевірки) ,с.170. вправа 7.

Група 22кух (укр.мова)

Тема: Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4

Завдання для виконання:  вправа 7 с.50, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

19 січня

Група 20кух,21ам (укр.л-ра)

Тема: Нова хвиля відродження української літератури  на початку 1960-х років. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості шістдесятників.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.188-189 опрацювати.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wF4zvzFE5ng

Домашнє завдання: коротко у зошитах опишіть, якою була українська література на початку 60-х років ХХ століття.

Група 22бух (укр.л-ра)

Тема: Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

Група 131мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Завдання для виконання: Робота за підручником с.43, опрацювати, скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Тема: Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4

Завдання для виконання:  вправа 7 с.50, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

18 січня

Група 22АМ (укр.мова)

Тема. Складні випадки відмінювання іменників. Закінчення іменників І відміни в орудному відмінку. Закінчення іменників чоловічого роду ІІ відміни.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.166-167, опрацювати статтю.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ojfftekgjCQ

Вправа 2 с.168 виконати в зошиті, виконати онлайн вправи з тренажеру завдання

Група 22 кух, 29вб (укр.мова)

Тема. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Завдання для виконання: Робота за підручником с.43, опрацювати, скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Група 28ст (укр.мова)

Тема. Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.56-59  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 с.62.

Група 22кух (укр.л-ра)

Тема.  Фольклорне тло твору “Тіні забутих предків”. Образи й символи повісті. Образи Івана та Марічки як утілення романтичної ідеї незнищення кохання.

Завдання для виконання: Робота за підручником с. 134-155, прочитати повість. Виписати цитатну характеристику образів Івана та Марічки.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3GFST5_6fKI

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *