Шапірко С.О.


 Допоміжні джерела:

2 березня

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Мовленнєва подія. Мовленнєвий вчинок.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.68-70, опрацювати статтю. Напишіть есе на тему “Що я вважаю обтяжливим, нудним, але потрібним”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LM4YsIsV6ok

26 лютого

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Психологічна новела «Intermezzo» з жанровими ознаками «поезії у прозі». Автобіографічна основа. Проблеми душевної рівноваги, повноцінного життя, специфіки творчого процесу.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=xLTCQncABqk&t=23s

Домашнє завдання:  прочитати і записати ідейно-художній аналіз новели «Intermezzo».

25 лютого

Група 23ам  (укр.мова)

Тема. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.

Робота за підручником с.68-70  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=AbZPhkHdPiI

Завдання для виконання:  вправа 7 с.71, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Правила вживання апострофа.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MBzhlH3GJ3c

Домашнє завдання:  робота за підручником с.90, виконати письмово вправи 3,4 с.91

23 лютого

Група 24бух(укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Робота за підручником с.117-120. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DjoCYaQoNBM

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Група 23Ам (укр.мова)

Тема: Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=i9IAjMbZBtQ

Завдання для виконання:  вправа 6 с.67, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

19 лютого

Група 28вб, 27ст (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: презентація до теми

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Робота за підручником с.117-120. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DjoCYaQoNBM

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Група 27вб(укр.л-ра)

Тема: Дмитро Павличко. Пісенна лірика і її популярність. “Два кольори” , “Я стужився, мила, за тобою”.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194-196 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до віршів “Два кольори”, “Я стужився, мила, за тобою”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів. Усно розкрийте їх значення. Вірш”Два кольори” вивчіть напам’ять.

18 лютого

Група 23ам (укр.мова)

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Ненаголошені е,и в корені слова.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.85-86, опрацювати статтю.  Виконати завдання 3 с.87, завдання 7 с.89.

Перегляд відео за посиланням: презентація

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Група 130 (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: презентація до теми

17 лютого

Група 26ст(укр.л-ра)

Тема: Дмитро Павличко. Пісенна лірика і її популярність. “Два кольори” , “Я стужився, мила, за тобою”.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194-196 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XyhJNOSEDTM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до віршів “Два кольори”, “Я стужився, мила, за тобою”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів. Усно розкрийте їх значення. Вірш”Два кольори” вивчіть напам’ять.

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Оцінна лексика. Стилістична роль неологізмів і застарілої лексики.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qN0UqGj178U

Домашнє завдання: Підручник с.168-169, вправа 2 с.169, вправа 7 с.172 письмово.

Група 129мех (укр.мова 2 уроки)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 28вб (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

16 лютого

Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв`язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму. «Нова школа» у прозі.

Робота за підручником с.111-116. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc

Домашнє завдання: З’ясуйте та випишіть основні риси українського прозового модернізму.

Група 22бух (укр.мова)

Тема. Мовленнєва ситуація. Елементи мовленнєвої ситуації.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 (завдання 1-2) с.50 виконати письмово.

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: диспут, дискусія.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  С.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого.

Завдання для виконання: Повторити вивчений матеріал.  Виконати письмово вправа 5 с.146-147, вправа 3 с.141.

Група 21 ам (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.  

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне забарвлення лексики. Книжна й розмовна лексика.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.163-164, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 3 с.165, впр. 5 с.166.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=rORnQ_kOf3Q

Група 23ам (укр.мова)

Тема: Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.56-59  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 с.62.

15 лютого

Група 130мех, 27ст (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Різновиди суперечки: публічний діалог, дебати.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю.  Напишіть дискусію на тему: « Гроші. Навіщо збирати? Де зберігати? На що витрачати? Як заощаджувати?»

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=K-ftQPGT2gs

Група 130мех (укр.л-ра)

Тема: Юрій Яновський «Майстер корабля». Творча біографія письменника. Загальна характеристика творчості. Романтизована стихія національно-визвольного руху. Роман у новелах «Вершники» – зразок соцреалізму.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.64-66-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=GzOdv6WRd1M   https://www.youtube.com/watch?v=ARGHarsIqkc

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Юрія Яновського, прочитати “Майстер корабля”.

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій  мові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.144-145, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 2 с.145, впр.4 с.146.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wqEwZrirVd8

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Стилістична помилка.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.149, опрацювати статтю.  Виконати письмово вправу 4 с.151, впр. 5 с.151-152.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Fq94UL5JcgU

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема: Юрій Яновський. «Майстер корабля».Проблеми творення нової української культури, духовності української людини, її самоусвідомлення в новій дійсності, символічність образів роману.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.67-68-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=NMVL9-lz-2A   https://www.youtube.com/watch?v=n5zI5eoxLuQ

Додаткові матеріали розміщені на телеграм-каналі.

Домашнє завдання: прочитати “Майстер корабля”, записати ідейно-художній аналіз, проблематику твору.

Група 130мех (укр.л-ра)

Тема: Микола Хвильовий.«Я (Романтика)» – новела про добро і зло в житті та в душі. Проблема внутрішньогороздвоєннялюдиниміжгуманізмом і обов’язком.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.46-48-опрацювати.

Онлайн-версія підручника: література 11 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wbejSPnt2zo

Додаткові матеріали розміщені на телеграм-каналі.

Домашнє завдання: прочитати новелу “Я (Романтика), записати ідейно-художній аналіз. Перегляньте  фільм   та письмово висловіть свої враження.

Група 26ст,27вб (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

12 лютого

Група 27ст,28вб (укр.мова)

Тема. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю, дати визначення поняттям “дискусія”, “диспут”, “полеміка”, “суперечка”, “опонент”, “пропонент”. Виписати крилатий вислів про суперечку, полеміку, диспут.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

11 лютого

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.184-185, опрацювати статтю, дати визначення поняттям “дискусія”, “диспут”, “полеміка”, “суперечка”, “опонент”, “пропонент”. Виписати крилатий вислів про суперечку, полеміку, диспут.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

Група 27вб,21ам (укр.мова)

Тема. Узагальнення й систематизація вивченого з теми. 

Завдання для виконання: с.145 вправа 2 пиьмово, с.146 вправа 4 письмово.

10 лютого

Група 129 (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові. Узагальнення й систематизація вивченого з теми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання  слів іншомовного походження.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u_2AI_A8d08

Домашнє завдання: с.162 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

9 лютого

Група 22бух, 21ам (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.143 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Тире в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=097QXDRIEBM

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 20кух (укр.мова)

Тема. Стилістичне використання багатозначних слів, омонімів, синонімів, антонімів і паронімів.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u-KYnHd9yok

Домашнє завдання: с.153 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

8 лютого

Група 27ст, 130мех (укр.мова)

Тема. Творення й відмінювання чоловічих і жіночих імен по батькові.

Завдання для виконання: Робота за підручником с.179, опрацювати статтю. С.180 вправа 2,3 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=P_6Hz3B_PMI

Група 26ст (укр.мова)

Тема. Двокрапка в складному реченні.

Перегляд відео за посиланням:  https://www.youtube.com/watch?v=9lBagVY_SDo

Домашнє завдання: с.139 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 27вб (укр.мова)

Тема. Розділові знаки при прямій мові.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CBBZL-vEbH8

Домашнє завдання: с.148 вправа 7 письмово, вправа 5 (тести для самоперевірки)

Група 21кух (укр.мова)

Тема. Практична риторика. Суперечка як вид комунікації. Правила ведення суперечки.

Завдання для виконання: с.184-185 опрацювати інформацію, с.189 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aJm2eD0SMMo

5 лютого

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема.Література рідного краю. Ознайомлення з художніми творами митців рідного краю.Особистісні чинники у світогляді людини на рубежі віків. Посилення зв`язку з культурою Європи, активні націотворчі процеси. Основні риси українського прозового модернізму. «Нова школа» у прозі.

Робота за підручником с.111-116. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=vJ7UaxEvwdc

Домашнє завдання: З’ясуйте та випишіть основні риси українського прозового модернізму.

4 лютого

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Риторика як мистецтво, наука й навчальна дисципліна. Роль риторики в сучасному світі.

Робота за підручником с.46-47  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=8XexoNEq6W4

Завдання для виконання:  вправа 7 с.50, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Словорозрізнювальний наголос. Форморозрізнювальний  наголос. Складні випадки наголошування слів

Завдання для виконання: Підручник с.81-82, виконати вправу 2 с.82 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

2 лютого

Група 23Ам(укр.мова)

Тема. Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Завдання для виконання: Робота за підручником с.43, опрацювати, скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Група 24бух (укр.л-ра)

Тема. Михайло Коцюбинський. Життя і творчість, гуманізм світогляду. Жанр новели у творчості письменника. Значення стильового новаторства  М. Коцюбинського для української літератури.

Завдання для виконання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Михайла Коцюбинського.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ulFyrJYurc0&t=45s

29 січня

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

28 січня

Група 23ам (укр.мова)

Тема. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Робота за підручником с.38-39   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI

Завдання для виконання: вправа 4, с.39, вправа 7 с.42  письмово виконати у зошитах.

26 січня

Група 23Ам (укр.мова)

Тема: Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов .Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні

Робота за підручником с.35   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про найпоширеніші випадки порушення лексичної норми із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw&t=33s

Завдання для виконання: вправа 2, с.35, вправа 7 с.37  письмово виконати у зошитах.

22 січня

Група 28ВБ (укр.мова)

Тема. Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg

Робота за підручником с.161-162.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.162 вправа 2 письмово, с.165 вправа 7 письмово

Група 27ст (укр.мова)

Тема.  Іменники спільного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови.Визначення роду невідмінюваних іменників і абревіатур, правила їх вживання.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QomQYMxMrTc

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 4 письмово, с.158-159 вправа 5 письмово.

Група 23ам (укр.л-ра)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Група 042 буд (укр.л-ра)

Тема. Дмитро Павличко. Основні відомості про поета, перекладача, основні мотиви його творів.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.194 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=3YDxqKDIyGM

Домашнє завдання: Складіть хронологічну таблицю життя і творчості Дмитра Павличко.

21 січня

Група 130мех (укр.мова)

Тема. Число іменників. Іменники, що мають форму однини або множини.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QroHXs6BXwg

Робота за підручником с.161-162.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.162 вправа 2 письмово, с.165 вправа 7 письмово

Група 23АМ (укр.мова)

Тема. Пароніми. Запобігання помилок у вживання паронімів

Робота за підручником с.32   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про пароніми, записати у зошит визначення поняття “пароніми”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

Завдання для виконання: вправа 5 (тести для самоперевірки) , вправа 7 с.33-34  письмово виконати у зошитах.

Група 24бух (укр.мова)

Тема. Наголос. Нормативний наголос. Основні правила наголошування слів. Варіативне наголошування слів в українській мові. Діалектний наголос.

Завдання для виконання.  підручник с.81-82 опрацювати статтю, вправа 7 с.84 письмово виконати у зошитах.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=CYHFtuRWRQo

Група 21кух (укр.л-ра)

Тема. Жанрово-стильове розмаїття прози 20 років ХХ ст. Нові теми, проблеми. Часткова ідеологічна заангажованість, її експериментаторські модерністичні пошуки, опертя на національну і європейську традиції. Зв’язок із поезією. Микола Хвильовий. Життєвий і творчий шлях.

Робота за підручником с.43-46 :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7bDXsLXlYus

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Миколи Хвильового.

Група 27вб,042буд,21Ам (укр.мова)

Тема. Кома в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.135 вправа 7  письмово, с.132-133 вправа 5 (тести для самооцінювання) , скласти 5 складних  речень.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU

Група 042буд (укр.л-ра)

Тема. Василь Симоненко. Загальна характеристика життя і творчості. «Задивляюся у твої зіниці…», «Я». Образ України, громадянський вибір поета. Інтимна лірика В.Симоненка («Ну, скажи, хіба не фантастично..», «Ікс плюс ігрек»). Роздуми над поезією митця та її мотивами.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.190-193 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ySfxzAQaYWw    https://www.youtube.com/watch?v=dH4RHGcI9fM

Домашнє завдання: заповніть літературний паспорт до вірша “Я”, знайдіть і випишіть у зошит символи віршів “Я”, “Задивляюся у твої зіниці”. Усно розкрийте їх значення.

29.12.2020. Завдання з української літератури для 27ст.

Тема: Нова хвиля відродження української літератури  на початку 1960-х років. Ідейно-стильове розмаїття, тематична і формотворча новизна творчості шістдесятників.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.188-189 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wF4zvzFE5ng

Домашнє завдання: коротко у зошитах опишіть, якою була українська література на початку 60-х років ХХ століття.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

29.12.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Кома в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.135 вправа 7  письмово, с.132-133 вправа 5 (тести для самооцінювання) , скласти 5 складних  речень.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

28.12.2020.Завдання з української мови для 21ам,27вб.

Тема: Крапка з комою в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.131 вправа 3  письмово, скласти 5 складних  речень з використанням крапки з комою.

Перегляд відео за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=s44oECgsxi4 

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

28.12.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Конкурс читців.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-c0CldDwZPo

Домашнє завдання: Записати на відео декламацію одного з вивчених віршів, який справив на вас найбільше враження.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

28.12.2020. Завдання з української мови для 21кух.

Тема:  Іменники спільного роду. Складні випадки узгодження роду іменників з іншими частинами мови.Визначення роду невідмінюваних іменників і абревіатур, правила їх вживання.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QomQYMxMrTc

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 4 письмово, с.158-159 вправа 5 письмово.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.12.2020. Завдання з української літератури для 26ст.

Тема: Олесь Гончар. “Модри Камень”. Романтична ідея кохання, що перемагає смерть.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.180-181 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aD6ENgTBKZs

Домашнє завдання: Визначте тему, ідею та проблеми в новелі “Модри Камень” запишіть у зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

23.12.2020. Завдання з української мови для 130мех, 27ст, 28вб.

Тема:  Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми Іменників. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=okSYdhz9UH8

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 2 письмово, с.160 вправа 7 письмово.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.12.2020. Завдання з української літератури для 27вб.

Тема: Олесь Гончар. “Модри Камень”. Романтична ідея кохання, що перемагає смерть.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.180-181 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aD6ENgTBKZs

Домашнє завдання: Визначте тему, ідею та проблеми в новелі “Модри Камень” запишіть у зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.12.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.120-121 опрацювати таблицю “відокремлені означення й прикладка”.

–  с.125-126 опрацювати таблицю “відокремлена обставина”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.124 вправа 7 (завдання 1)  письмово, скласти 5 простих  речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками чи обставинами.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qwkugECkUgY

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

21.12.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Максим Рильський.Сонет « У теплі дні збирання винограду» – вишуканий зразок неокласичної інтимної лірики. Краса природи, краса людини та її почуттів.

Робота за підручником с.40-41 :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=z5TAnRKer9w

Домашнє завдання: Записати аналіз віршів « У теплі дні збирання винограду», “Солодкий світ” один вивчити напам’ять.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

21.12.2020. Завдання з української мови для 21кух.

Тема:  Іменник. Рід іменників. Паралельні родові форми Іменників. Іменники чоловічого та жіночого роду, що означають назви людей за діяльністю.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=okSYdhz9UH8

Робота за підручником с.156-157.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.158 вправа 2 письмово, с.160 вправа 7 письмово.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

21.12.2020.Завдання з української мови для 27вб,21ам.

Тема: Кома в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.135 вправа 7  письмово, с.132-133 вправа 5 (тести для самооцінювання) , скласти 5 складних  речень.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u9btCjjVHuU

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

17.12.2020.Завдання з української мови для 22бух.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.120-121 опрацювати таблицю “відокремлені означення й прикладка”.

–  с.125-126 опрацювати таблицю “відокремлена обставина”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.124 вправа 7 (завдання 1)  письмово, скласти 5 простих  речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками чи обставинами.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qwkugECkUgY

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

17.12.2020.Завдання з української мови для 20кух.

Тема: Крапка з комою в складному реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.130-131 опрацювати таблицю.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.131 вправа 3  письмово, скласти 5 складних  речень з використанням крапки з комою.

Перегляд відео за посиланням:https://www.youtube.com/watch?v=s44oECgsxi4 

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

17.12.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Максим Рильський «Солодкий світ!…»Група «київських неокласиків». Їхнє творче кредо, орієнтація на традицію, класичну форму вірша.Різногранний творчий шлях Максима Рильського.

Робота за підручником с.37-38 :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=UzX08Ii3aSo

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Максима Рильського.

Записати про групу “київських неокласиків”.

16.12.2020.Завдання з української мови для 130мех, 27ст, 28вб.

Тема: Морфологічна норма. Морфологічна помилка.

Робота за підручником   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

 • Опрацювати статтю с.152-153, записати у зошит визначення поняття “морфологія, морфологічна норма, морфологічна помилка”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QV1XRh6sjFk&t=22s

Завдання для виконання: вправа 5 с.154-155 (самоперевірка).  Вправа 7 с.155 письмово в зошитах.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

15.12.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 114 дати визначення поняттю “однорідні члени речення” в зошиті.

–  с.114-115 опрацювати таблицю “однорідні члени речення”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.116 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням однорідних членів речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hX3vDaF8NZM

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

14.12.2020.Завдання з української мови для 22АМ,21Кух.

Тема: Морфологічна норма. Морфологічна помилка.

Робота за підручником   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

 • Опрацювати статтю с.152-153, записати у зошит визначення поняття “морфологія, морфологічна норма, морфологічна помилка”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QV1XRh6sjFk&t=22s

Завдання для виконання: вправа 5 с.154-155 (самоперевірка).  Вправа 7 с.155 письмово в зошитах.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

10.12.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.

Робота за підручником с.68-70  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=AbZPhkHdPiI

Завдання для виконання:  вправа 7 с.71, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

09.12.2020. Завдання з української літератури для 24бух. 

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки». 

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

09.12.2020.Завдання з української мови для 23ам.

Тема: Лексичне значення слів. Лексична помилка.

Робота за підручником с.18 -19  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про лексичне значення слова із записами основного у зошит, записати у визначення поняття “лексичне значення слова”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b9e8kpBxUZI

Завдання для виконання: вправа 5 с.20-21, вправа 7 с.22 письмово виконати у зошитах.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

08.12.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Підготовка до виступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=i9IAjMbZBtQ

Завдання для виконання:  вправа 6 с.67, вибрати одну чистомовку і записати в зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

08.12.2020. Завдання з української літератури для 23ам. (2уроки)

Тема: Урок позакласного читання №1. І. Франко. «Перехресні стежки». Література рідного краю.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=OPFHKTKcPdk   https://www.youtube.com/watch?v=edI4v8whufQ

Домашнє завдання: Прочитайте “Перехресні стежки”, виконайте інтерактивні тести тести тут

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

07.12.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя») Значення творчості І. Франка, її актуальність.

Робота за підручником с.108-109. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Домашнє завдання: Перегляньте художній фільм знятий за мотивами п’єси “Украдене щастя” та напишіть свої враження від побаченого у зошит. фільм

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

03.12.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Текст як одиниця спілкування. Етапи підготовки тексту до виступу.

Робота за підручником с.63-65  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=-vBwhe9aUk8

Завдання для виконання: вправа 2, вправа 5 с.62.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

02.12.2020.Завдання з української літератури для 24бух.

ТемаОбраз героя-адресата –уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

Робота за підручником с.108. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4gMQzT8Xy2w

Домашнє завдання: напишіть невеликий твір-роздум за твором І.Франка “Любов – добро чи зло”.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

02.10.2020.Завдання з української мови для 23ам.

Тема: Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення

Робота за підручником с.14  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про мовну норму, записати у зошит визначення поняття “мовна норма”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aU-EWGwwGqY

Завдання для виконання: вправа 4 с.15-16, Завдання Б письмово виконати у зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

01.12.2020. Завдання з української літератури для 23Ам( 2 уроки)

ТемаОбраз героя-адресата –уособлення боротьби між «естетикою» і «живим чоловіком». Гуманізм новели.

Робота за підручником с.108. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4gMQzT8Xy2w

Домашнє завдання: напишіть невеликий твір-роздум за твором І.Франка “Любов – добро чи зло”.

Тема: Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя») Значення творчості І. Франка, її актуальність.

Робота за підручником с.108-109. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Домашнє завдання: Перегляньте художній фільм знятий за мотивами п’єси “Украдене щастя” та напишіть свої враження від побаченого у зошит. фільм

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

01.12.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту

Робота за підручником с.56-59  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Опрацювати статтю(прочитати) , дати визначення найголовнішим поняттям у зошиті.

Онлайн-версія підручника: мова 10

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ABrjABuxpfY   https://www.youtube.com/watch?v=tfPKrbw_bFQ

Завдання для виконання: вправа 7 с.62.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

30.11.2020.Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Роль І. Франка в розвитку драматургії й театру («Украдене щастя») Значення творчості І. Франка, її актуальність.

Робота за підручником с.108-109. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: підручник 10 клас

Домашнє завдання: Перегляньте художній фільм знятий за мотивами п’єси “Украдене щастя” та напишіть свої враження від побаченого у зошит. фільм

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

27.11.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Урок розвитку. “Що означає бути лідером?” Письмовий твір.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=e_bCX596y6w&has_verified=1

 Домашнє завдання: написати твір на тему: “Що означає бути лідером?” за мотивами драматичного етюду “По дорозі в казку”

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

27.11.2020.Завдання з української мови для 26ст,042буд.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 114 дати визначення поняттю “однорідні члени речення” в зошиті.

–  с.114-115 опрацювати таблицю “однорідні члени речення”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.116 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням однорідних членів речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hX3vDaF8NZM

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.11.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Урок розвитку. “Що означає бути лідером?” Письмовий твір.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=e_bCX596y6w&has_verified=1

 Домашнє завдання: написати твір на тему: “Що означає бути лідером?” за мотивами драматичного етюду “По дорозі в казку”

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.11.2020. Завдання з української літератури для 42буд.

Тема: Олександр Довженко «Зачарована Десна». Історія написання, автобіографічна основа, сповідальність.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.168-170 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: Зачарована Десна    фільм

Домашнє завдання: прочитати кіноповість “Зачарована Десна”, записати ідейно-художній аналіз.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.11.2020.Завдання з української мови для 20кух,22 бух.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.120-121 опрацювати таблицю “відокремлені означення й прикладка”.

–  с.125-126 опрацювати таблицю “відокремлена обставина”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.124 вправа 7 (завдання 1)  письмово, скласти 5 простих  речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками чи обставинами.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qwkugECkUgY

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

25.11.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Маса,гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість, трагічна суперечність між мрією, духовністю і жорстокістю.

Робота за підручником “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

 •  с.245-247 опрацювати, дайте визначення поняттю “драматичний етюд”  

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qurV_-tShqY&t=2506s

 Домашнє завдання: перегляньте спектакль “По дорозі в казку”, запишіть свої враження в зошиті.

25.11.2020. Завдання з української мови для 130мех.

Тема:  Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку,  зрештою – з рештою, всередині – в середині.)

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wULXiCaMeKs

Робота за підручником с.144.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.146 вправа 7 письмово, скласти 5 речень з прислівниками.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com та номер 0997346249.

25.11.2020. Завдання з української літератури для 26ст.

Тема: Улас Самчук. Роман “Марія”. Трилогія “Волинь”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QKT7_843vDM

Домашнє завдання: записати паспорт роману “Марія”, знати зміст твору.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com та номер 0997346249.

25.11.2020. Завдання з української мови для 27ст,28вб.

Тема: Складні випадки написання прізвищ і географічних назв.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE   https://www.youtube.com/watch?v=Xnoic0McyIY

Робота за підручником “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

с.132-133.Опрацювати таблицю. 

с.138-139. Опрацювати таблицю 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.137 вправа 7 письмово. Скласти 5 речень увівши в них географічні назви.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com та номер 0997346249.

24.11.2020. Завдання з української літератури для 27вб.

Тема: Улас Самчук. Роман “Марія”. Трилогія “Волинь”.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=QKT7_843vDM

Домашнє завдання: записати паспорт роману “Марія”, знати зміст твору.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com та номер 0997346249.

24.11.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 105 дати визначення поняттю “звертання” в зошиті.

–  с.105 опрацювати таблицю “звертання”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.106 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням звертань.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k&t=1s

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com та номер 0997346249.

23.11.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Маса,гурт людей і їх провідник. Лідер – сильна особистість, трагічна суперечність між мрією, духовністю і жорстокістю.

Робота за підручником с.245-247, дайте визначення поняттю “драматичний етюд”  “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qurV_-tShqY&t=2506s

 Домашнє завдання: переглянути спектакль “По дорозі в казку”, запишіть свої враження в зошиті.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

23.11.2020.Завдання з української мови для 27вб.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 114 дати визначення поняттю “однорідні члени речення” в зошиті.

–  с.114-115 опрацювати таблицю “однорідні члени речення”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.116 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням однорідних членів речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hX3vDaF8NZM

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

23.11.2020.Завдання з української мови для 21ам.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.120-121 опрацювати таблицю “відокремлені означення й прикладка”.

–  с.125-126 опрацювати таблицю “відокремлена обставина”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.124 вправа 7 (завдання 1)  письмово, скласти 5 простих  речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками чи обставинами.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qwkugECkUgY

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

23.11.2020. Завдання з української мови для 21кух.

Тема:  Розрізнення прислівників і співзвучних сполук (збоку – з боку,  зрештою – з рештою, всередині – в середині.)

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=wULXiCaMeKs

Робота за підручником с.144.Опрацювати таблицю із записами у конспект основних правил.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.146 вправа 7 письмово, скласти 5 речень з прислівниками.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

20.11.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Драматичний етюд “По дорозі в казку”. Дорога в казку- символ духовних поривань до кращого життя.

Робота за підручником с.245-247. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mz2E-oF7zq4

Домашнє завдання: прочитати і зробити художньо-ідейний аналіз “По дорозі в казку”, аналіз  записати в зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

20.11.2020.Завдання з української мови для 26ст,042буд.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 105 дати визначення поняттю “звертання” в зошиті.

–  с.105 опрацювати таблицю “звертання”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.106 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням звертань.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k&t=1s

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.11.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Драматичний етюд “По дорозі в казку”. Дорога в казку- символ духовних поривань до кращого життя.

Робота за підручником с.245-247. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=mz2E-oF7zq4

Домашнє завдання: прочитати і зробити художньо-ідейний аналіз “По дорозі в казку”, аналіз  записати в зошит.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.11.2020. Завдання з української літератури для 42буд.

Тема: Участь українських письменників у Другів світовій війні. Олександр Довженко, «Щоденник» (періоду війни). Трагічна творча біографія митця.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.165-168 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=BwbTqt6g9os     https://www.youtube.com/watch?v=XrLwo7Rv4J8

Домашнє завдання: складіть хронологічну таблицю життя і творчості Олександра Довженка.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.11.2020.Завдання з української мови для 22бух.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 114 дати визначення поняттю “однорідні члени речення” в зошиті.

–  с.114-115 опрацювати таблицю “однорідні члени речення”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.116 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням однорідних членів речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hX3vDaF8NZM

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.11.2020.Завдання з української мови для 20кух.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками, обставинами.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

–  с.120-121 опрацювати таблицю “відокремлені означення й прикладка”.

–  с.125-126 опрацювати таблицю “відокремлена обставина”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.124 вправа 7 (завдання 1)  письмово, скласти 5 простих  речень, ускладнених відокремленими означеннями, прикладками чи обставинами.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qwkugECkUgY

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

18.10.2020. Завдання з української мови для 27ст,28вб.

Тема: Написання слів іншомовного походження. Правило “дев’ятки”

Робота за підручником с.127-128 із записами у зошит. “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU&t=126s

Завдання для виконання: впр.7 с.131, скласти 5 речень увівши в них слова іншомовного походження.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

18.11.2020. Завдання з української мови для 130мех.

Тема: Складні випадки написання прізвищ і географічних назв.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE   https://www.youtube.com/watch?v=Xnoic0McyIY

Робота за підручником с.132-133.Опрацювати таблицю. 

с.138-139. Опрацювати таблицю “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.137 вправа 7 письмово. Скласти 5 речень увівши в них географічні назви.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

18.11.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: «Чари ночі» – перлинна української інтимної лірики. Експресивне висловлювання патріотичних почуттів («О слово рідне! Орле Скутий!…»)

Робота за підручником с.245-247. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=u88pGHzVlvg   https://www.youtube.com/watch?v=rgviZS0VJOY

Домашнє завдання:  Вірш “Чари ночі” вивчити напам’ять. Записати аналіз віршів “Чари ночі”, “О слово рідне! Орле скутий!…” за таким планом:

назва, рік написання :

жанр:

тема:

основна думка:

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

18.11.2020. Завдання з української літератури для 26ст.

Тема: Література рідного краю. Улас Самчук. Основні віхи життя і творчості. “Гомер 20 століття”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=uzry14Hboz4     https://www.youtube.com/watch?v=wyOSIEIALOk

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості  Уласа Самчука.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

17.11.2020. Завдання з української літератури для 27вб.

Тема: Література рідного краю. Улас Самчук. Основні віхи життя і творчості. “Гомер 20 століття”

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=uzry14Hboz4     https://www.youtube.com/watch?v=wyOSIEIALOk

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості  Уласа Самчука.

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

17.11.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Тире  між підметом і присудком у простому реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.100-101 опрацювати таблицю “тире між підметом і присудком”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.101 вправа 2  письмово, с.102 вправа 5 (тести) письмово, с.104 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5TwLrp492eE

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

16.11.2020.Завдання з української мови для 27вб.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 105 дати визначення поняттю “звертання” в зошиті.

–  с.105 опрацювати таблицю “звертання”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.106 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням звертань.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k&t=1s

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

16.11.2020.Завдання з української мови для 21ам.

Тема: Розділові знаки в простих реченнях, ускладнених однорідними членами речення.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 114 дати визначення поняттю “однорідні члени речення” в зошиті.

–  с.114-115 опрацювати таблицю “однорідні члени речення”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.116 вправа 3  письмово, скласти 5 речень з використанням однорідних членів речення.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=hX3vDaF8NZM

Виконати завдання у зошиті, для зв’язку з викладачем використовуйте електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

16.11.2020. Завдання з української мови для 21кух.

Тема: Складні випадки написання прізвищ і географічних назв.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=DrFAbrswXvE   https://www.youtube.com/watch?v=Xnoic0McyIY

Робота за підручником с.132-133.Опрацювати таблицю. 

с.138-139. Опрацювати таблицю “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.137 вправа 7 письмово. Скласти 5 речень увівши в них географічні назви.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

12.11.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Уживання слів у фразеологізмах відповідно до їхнього стилістичного забарвлення. Утвердження лексичної норми в словниках української мови

Робота за підручником с.43   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MGCy-p7A7Ps

Завдання для виконання: скласти 5 речень використовуючи фразеологізми.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

11.11.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю.

Робота за підручником с.72-74 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZqzhP3G8RwU&t=3391s

Домашнє завдання: прочитати комедію “Мартин Боруля”, зробити художньо-ідейний аналіз у зошиті.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

11.11.2020.Завдання з української мови для 23Ам.

Тема: Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

Робота за підручником с.10-11. Опрацювати таблицю “Типи словників за призначенням”.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.13 вправа 7, прочитайте та виконайте завдання письмово, вправа 5(тести).

10.11.2020. Завдання з української літератури для 23ам(2 уроки).

Тема: Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

Робота за підручником с.64-67 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко” дати визначення поняттям “трагедія”, “комедія”, “власне драма”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=senQ2ZI0tmw&t=3s

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Карпенка-Карого.

Тема: Комедія «Мартин Боруля», її сценічна історія. Дворянство як міф про краще життя. Підміна особистісних етичних цінностей (чесності, порядності, працелюбства) становою належністю.

Робота за підручником с.72-74 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZqzhP3G8RwU&t=3391s

Домашнє завдання: прочитати комедію “Мартин Боруля”, зробити художньо-ідейний аналіз у зошиті.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

10.11.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів

Робота за підручником с.38-39   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=TyM9ulI1wFI

Завдання для виконання: вправа 4, с.39, вправа 7 с.42  письмово виконати у зошитах.

09.11.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника.

Робота за підручником с.64-67 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=senQ2ZI0tmw

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Карпенка-Карого, прочитати комедію “Мартин Боруля”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

Шановні друзі! 9 листопада ми відзначаємо велике свято – День української писемності та мови.
Народна мудрість стверджує: скільки знаєш мов, стільки разів ти людина. Але я впевнена, що без рідної мови жодна людина не здатна повноцінно почувати себе частиною власного народу, його історії та культури. «Мова – це душа народу, а народ без мови – не народ», – говорив Володимир Сосюра.

Отож, бажаю всім  утверджувати рідну мову, щоб цей нетлінний скарб служив єднанням між поколіннями, возвеличував Україну й українців.

05.11.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Найпоширеніші випадки порушення лексичної норми. Кальки з інших мов .Недоречне вживання українських слів у невластивому їм значенні

Робота за підручником с.35   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про найпоширеніші випадки порушення лексичної норми із записами у зошит найголовнішого. 

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw&t=33s

Завдання для виконання: вправа 2, с.35, вправа 7 с.37  письмово виконати у зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

04.11.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв».

Робота за підручником с.61-63 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=e-_LASWeyQs

Домашнє завдання: записати в зошитах про “театр корифеїв”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

04.11.2020. Завдання з української мови для 23ам.

Тема: Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література ( у тому числі на електронних носіях).

Робота за підручником с.4-5. “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: параграф 1 “Лексикографія” , с.9 вправа 7 (а,б).

Виконані завдання надіслати на Viber, Telegram : 0666528394

03.10.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Пароніми. Запобігання помилок у вживання паронімів

Робота за підручником с.32   “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про пароніми, записати у зошит визначення поняття “пароніми”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=KHTDig7qPLg

Завдання для виконання: вправа 5, 7 с.33-34  письмово виконати у зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

03.11.2020. Завдання з української літератури для 23ам(2 уроки).

Тема: Урок розвитку мовлення №2 «Так оце та правда?».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7TQpXc9wNY0

Домашнє завдання: написати невеликий твір-роздум на тему «Так оце та правда?» в зошитах.

Тема: Розвиток драматургії: соціально-побутові та історичні драми й комедії М. Старицького, М. Кропивницького, Панаса Мирного та ін. Від аматорських гуртків до професійного «театру корифеїв».

Робота за підручником с.61-63 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=e-_LASWeyQs

Домашнє завдання: записати в зошитах про “театр корифеїв”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

02.11.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Урок розвитку мовлення №2 «Так оце та правда?».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=7TQpXc9wNY0

Домашнє завдання: написати невеликий твір-роздум на тему «Так оце та правда?» в зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

30.10.2020.Завдання з української мови для 26ст,42буд.

Тема: Тире  між підметом і присудком у простому реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.100-101 опрацювати таблицю “тире між підметом і присудком”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.101 вправа 2  письмово, с.102 вправа 5 (тести) письмово, с.104 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5TwLrp492eE

30.10.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша

Робота за підручником с.226-227 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Y1lrUFWVp88

Домашнє завдання: зробити письмову характеристику образів матері Лукаша, Килини, Лукаша. Вивчити останній монолог Мавки.

29.10.2020.Завдання з української мови для 20кух.

Тема: розділові знаки в простих реченнях, ускладнених звертаннями.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 105 дати визначення поняттю “звертання” в зошиті.

–  с.109-110 опрацювати таблицю “вставні конструкції”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.106 вправа 3  письмово, с.111 вправа 5 (тести) письмово, с.104 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zfwsEFlDP8k

 

29.10.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Мати Лукаша й Килина – антиподи головної героїні Мавки. Симбіоз високої духовності і буденного прагматизму в образі Лукаша

Робота за підручником с.226-227 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=Y1lrUFWVp88

Домашнє завдання: зробити письмову характеристику образів матері Лукаша, Килини, Лукаша. Вивчити останній монолог Мавки.

29.10.2020. Завдання з української літератури для 42буд.

Тема: Роман “Тигролови”. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості, популярність твору у повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.160-162 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kbkwEeJAUUY

Домашнє завдання: випишіть цитатні характеристики головних героїв роману “Тигролови”. Поміркуйте чим актуальний роман у наш час.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

29.10.2020.Завдання з української мови для 20кух, 22бух.

Тема: Тире  між підметом і присудком у простому реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.100-101 опрацювати таблицю “тире між підметом і присудком”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.101 вправа 2  письмово, с.102 вправа 5 (тести) письмово, с.104 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5TwLrp492eE

28.10.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси.

Робота за підручником с.227 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zsB2sn-KJYQ

Домашнє завдання: зробити письмову характеристику образів Мавки й дядька Лева.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

28.10.2020. Завдання з української мови для 28вб,130мех,27ст.

Тема: Написання слів іншомовного походження. Правило«дев’ятки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU

Робота за підручником с.127-128.Опрацювати таблицю із записами у конспект . “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.131 вправа 7 письмово.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

28.10.2020. Завдання з української літератури для 27ст.

Тема: Роман “Тигролови”. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості, популярність твору у повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.160-162 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kbkwEeJAUUY

Домашнє завдання: випишіть цитатні характеристики головних героїв роману “Тигролови”. Поміркуйте чим актуальний роман у наш час.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

27.10.2020. Завдання з української літератури для 27вб.

Тема: Роман “Тигролови”. Проблема свободи й боротьби за визволення. Жанрові особливості, популярність твору у повоєнній Європі. Актуальність для нашого часу.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.160-162 опрацювати.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=kbkwEeJAUUY

Домашнє завдання: випишіть цитатні характеристики головних героїв роману “Тигролови”. Поміркуйте чим актуальний роман у наш час.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

27.10.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Тире  між підметом і присудком у простому реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.100-101 опрацювати таблицю “тире між підметом і присудком”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.101 вправа 2  письмово, с.102 вправа 5 (тести) письмово, с.113 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5TwLrp492eE

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.10.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Символічність образів Мавки й дядька Лева – уособлення духовності й краси.

Робота за підручником с.227 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=zsB2sn-KJYQ

Домашнє завдання: зробити письмову характеристику образів Мавки й дядька Лева.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.10.2020. Завдання з української мови для 21кух.

Тема: Написання слів іншомовного походження. Правило«дев’ятки».

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ooYMWPyshpU

Робота за підручником с.127-128.Опрацювати таблицю із записами у конспект . “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.131 вправа 7 письмово.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

26.10.2020.Завдання з української мови для 21АМ, 27ВБ.

Тема: Тире  між підметом і присудком у простому реченні.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.100-101 опрацювати таблицю “тире між підметом і присудком”із записами у зошиті.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.101 вправа 2  письмово, с.102 вправа 5 (тести) письмово, с.104 вправа 7 письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=5TwLrp492eE

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

23.10.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Леся Українка. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети (“Мріє, не зрадь”). Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну”

Робота за підручником с.216-219 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XRH9QhzJkxs&t=1041s

Домашнє завдання: паспорт поезій “Мріє, не зрадь”, “Стояла я і слухала весну”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.10.2020. Завдання з української літератури для 21кух.

Тема: Леся Українка. Драма-феєрія “Лісова пісня”. Фольклорно-міфологічна основа.

Робота за підручником с.221-222 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=W2ttQkuegb8&t=190s

Домашнє завдання: паспорт твору “Лісова пісня”, прочитати драму.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.10.2020. Завдання з української літератури для 042буд.

Тема: Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця, його громадянська позиція. “Тигролови” як український пригодницький роман.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.159-160 опрацювати.
 • с.162 в зошиті словникова робота “пригодницький роман”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4S6yMrhCzmw

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Багряний, зміст роману “Тигролови”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

22.10.2020.Завдання з української мови для 20кух,20бух.

Тема: Пунктуаційна норма. Пунктуаційна помилка. Логічна помилка.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.95-96 опрацювати таблицю “логічна помилка в складному реченні”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.96 вправа 3 (А,Б) письмово, с.97-98 вправа 5 (тести) письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: t.kireeva@ukr.net

21.10.2020. Завдання з української літератури для 130мех.

Тема: Леся Українка. Призначення поета й поезії,мужність ліричної героїні, автобіографічні мотиви (“Слово, чому ти не твердая криця?”).

Робота за підручником с.216 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ZPXy92uGcoo

Домашнє завдання: записати паспорт вірша у зошит.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

21.10.2020.Завдання з української мови для 130мех,28вб,27ст.

Тема: Морфологічна норма. Написання складних слів разом, окремо і через дефіс.

Робота за підручником с.122-123 опрацювати таблицю  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LAjk8W0w3GY&t=751s

Завдання для виконання: с.125-126 вправа 5 (тести) , вправа 7 письмово в зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

21.10.2020. Завдання з української літератури для 26ст.

Тема: Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця, його громадянська позиція. “Тигролови” як український пригодницький роман.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.159-160 опрацювати.
 • с.162 в зошиті словникова робота “пригодницький роман”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4S6yMrhCzmw

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Багряний, зміст роману “Тигролови”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

20.10.2020.Завдання з української мови для 129мех.

Тема: Пунктуаційна норма. Пунктуаційна помилка. Логічна помилка.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.95-96 опрацювати таблицю “логічна помилка в складному реченні”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.96 вправа 3 (А,Б) письмово, с.97-98 вправа 5 (тести) письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

20.10.2020. Завдання з української літератури для 27вб.

Тема: Іван Багряний. Основні віхи життя і творчості митця, його громадянська позиція. “Тигролови” як український пригодницький роман.

Робота за підручником :“Українська література 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко”

 • с.159-160 опрацювати.
 • с.162 в зошиті словникова робота “пригодницький роман”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1237-ukrliteratura-avramenko-11klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=4S6yMrhCzmw

Домашнє завдання: скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Багряний, зміст роману “Тигролови”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.10.2020. Завдання з української літератури для 21 кух.

Тема: Леся Українка. Відданість своїм мріям, наполегливе прагнення до мети (“Мріє, не зрадь”). Зображення повені людських почуттів у вірші “Стояла я і слухала весну”

Робота за підручником с.216-219 “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=XRH9QhzJkxs&t=1041s

Домашнє завдання: паспорт поезій “Мріє, не зрадь”, “Стояла я і слухала весну”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.10.2020.Завдання з української мови для 21кух.

Тема: Морфологічна норма. Написання складних слів разом, окремо і через дефіс.

Робота за підручником с.122-123 опрацювати таблицю  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LAjk8W0w3GY&t=751s

Завдання для виконання: с.125-126 вправа 5 (тести) , вправа 7 письмово в зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

19.10.2020.Завдання з української мови для 21АМ, 27ВБ.

Тема: Пунктуаційна норма. Пунктуаційна помилка. Логічна помилка.

Робота за підручником  “Українська мова 11 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ”

– с. 100 дати визначення поняттю “пунктуаційна помилка” в зошиті.

–  с.95-96 опрацювати таблицю “логічна помилка в складному реченні”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1239-ukrainska-mova-11-klas-avramenko.html

Завдання для виконання в зошиті: с.96 вправа 3 (А,Б) письмово, с.97-98 вправа 5 (тести) письмово.

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=07FCyhua7uw

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

15.10.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Лексичне значення слів. Лексична помилка.

Робота за підручником с.18 -19  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про лексичне значення слова із записами основного у зошит, записати у визначення поняття “лексичне значення слова”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=b9e8kpBxUZI

Завдання для виконання: вправа 5 с.20-21, вправа 7 с.22 письмово виконати у зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

13.10.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Поняття норми в сучасній українській літературній мові. Типи норм. Нормативне й ненормативне мовлення

Робота за підручником с.14  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко ” Опрацювати статтю про мовну норму, записати у зошит визначення поняття “мовна норма”.

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=aU-EWGwwGqY

Завдання для виконання: вправа 4 с.15-16, Завдання Б письмово виконати у зошитах.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

13.10.2020. Завдання з української літератури для 23Ам (2 уроки)

Тема: Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

Робота за підручником с.18-19. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qcyAB6JfARk&t=11s

Підготуватись до переказу ключових епізодів тексту:

1.Повернення Лавріна і Мелашки з Бієвець.

2.Пригода з Мотриним борщем.

3.Сутички Кайдашихи з невістками.

4.Показ набожності баби Палажки.

Підготувати відповіді на запитання:

1.Які моральні якості персонажів виявляються в кожному епізоді?

2.У чому полягає (досягається) майстерність побутових картин у кожному епізоді?

Домашнє завдання: Випишіть у зошит із повісті цитати-приклади засобів комічного, розглянутих у статті підручника (с.18)

Перегляньте фільм “Кайдашева сім’я” https://www.youtube.com/watch?v=gteJBXkxZ2Q

Тема: Урок розвитку мовлення “Як жити, щоб не стати “кайдашевою сім’єю”?

 Завдання для виконання: Поміркуйте та дайте  письмові поради, що необхідно робити, щоб не стати “кайдашевою сім’єю”. ( в зошиті)

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

12.10.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

Робота за підручником с.18-19. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=qcyAB6JfARk&t=11s

Підготуватись до переказу ключових епізодів тексту:

1.Повернення Лавріна і Мелашки з Бієвець.

2.Пригода з Мотриним борщем.

3.Сутички Кайдашихи з невістками.

4.Показ набожності баби Палажки.

Підготувати відповіді на запитання:

1.Які моральні якості персонажів виявляються в кожному епізоді?

2.У чому полягає (досягається) майстерність побутових картин у кожному епізоді?

Домашнє завдання: Випишіть у зошит із повісті цитати-приклади засобів комічного, розглянутих у статті підручника (с.18)

Перегляньте фільм “Кайдашева сім’я” https://www.youtube.com/watch?v=gteJBXkxZ2Q

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

08.10.2020.Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

Робота за підручником с.10-11. Опрацювати таблицю “Типи словників за призначенням”.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.11-12 вправа 4, прочитайте та виконайте завдання. Завдання А письмово.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

07.10.2020.Завдання з української мови для 23Ам.

Тема: Основні типи словників. Довідкові медіаресурси

Робота за підручником с.10-11. Опрацювати таблицю “Типи словників за призначенням”.  “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: с.11-12 вправа 4, прочитайте та виконайте завдання. Завдання А письмово.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

07.10.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Українська ментальність, гуманістичні традиції народного побуту й моралі. Ствердження цінностей національної етики засобами комічного.

Робота за підручником с.15-18. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=LwdadBfjPxI

Домашнє завдання: Дати визначення поняттям: гумор, сатира, іронія, сарказм. З’ясуйте, як автор за допомогою природи сміху засуджує порушення традицій і споконвічних норм української родини. Запишіть аналіз повісті у зошит (тема, ідея, головні герої).

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

06.10.2020. Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література ( у тому числі на електронних носіях).

Робота за підручником с.4-5. “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: параграф 1 “Лексикографія” , с.9 вправа 7 (а,б).

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

06.10.2020. Завдання з української літератури для 23Ам (2 уроки)

Тема:  Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури. «Кайдашева сім`я» – соціально-побутова повість-хроніка. І. Нечуй-Левицький. «Кайдашева сім`я. Сучасна (вічна) актуальність проблеми батьків і дітей. Колоритні людські характери в повісті.

Робота за підручником с.12-14. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_9eOFLNvUBI  ,  https://www.youtube.com/watch?v=LwdadBfjPxI

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Нечуй-Левицького. Прочитати повість “Кайдашева сім’я”. Записати короткий аналіз твору “Кайдашева сім’я”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

05.10.2020. Завдання з української літератури для 24бух.

Тема: Іван Нечуй-Левицький. Життя і творчість письменника як новий імпульс української літератури. «Кайдашева сім`я» – соціально-побутова повість-хроніка.

Робота за підручником с.12-14. “Українська література 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко, Василь Пахаренко”

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/392-ukrayinska-lteratura-avramenko-paharenko-10-klas.html

Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=_9eOFLNvUBI

Домашнє завдання: Скласти хронологічну таблицю життя і творчості Івана Нечуй-Левицького. Прочитати повість “Кайдашева сім’я”.

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

01.10.2020. Завдання з української мови для 24бух.

Тема: Лексикографія. Сучасні лексикографічні джерела: словники, довідкова література ( у тому числі на електронних носіях).

Робота за підручником с.4-5. “Українська мова 10 клас (рівень стандарту) Олександр Авраменко “

Онлайн-версія підручника: https://pidruchnyk.com.ua/1168-ukrainska-mova-10-klas-avramenko.html

Завдання для виконання: параграф 1 “Лексикографія” , с.9 вправа 7 (а,б).

Виконані завдання надіслати на електронну скриньку: ivanovasvitlana55@gmail.com.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *