22.11. українська мова викладач Жабчик А.В.,Шапірко С.О.

Тема. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки.

Теорія: https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/10-klas/praktichna-ritorika-342122/efektivnist-movlennia-strategiia-i-taktika-movlennyevoyi-povedinki-movle_-352918/re-26b80388-17ad-43f1-9fa3-da94a8312e8f

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Складіть монологічне висловлювання з теми «Що я знаю про риторику».

Уставте пропущені букви, поясніть орфограми.

Шви..кісний, якіс..ний, улес..ливий, осві..читися, хвас..ливий, контрас..ний, щас..ливий, блис..нути, аген..ство, волейболіс..ці, заїз..ний, їз..жу, учас..ник, заздріс..ний, ус..ний, випус..ний, стис..нути, щотиж..ня, студен..ський, студен..ство, очис..ний, скатер..ка, буревіс..ник, п’я..десят.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *