20.02. українська мова викладач Жабчик А.В.

Тема. Орфоепічна помилка. Орфоепічний словник. Орфоепія — розділ науки про мову, який вивчає систему норм єдиної вимови, властивої літературній мові. Орфоепічні норми — це: правильна вимова …

27.01. українська література викладач Жабчик А.В.

Тема: Поема «Мойсей» – один із вершинних творів І. Франка. Проблематика твору: історичний шлях нації, визначна особистість як її провідник, пробудження національної свідомості, історичної пам`яті. Перегляд …

16.12. українська література викладач Жабчик А.В.

Підготувати конспект до перевірки. Прочитати та записати аналіз комедії “Мартин Боруля”. Бути готовим до опитування! Вивчити напам’ять “Гімн” Івана Франка. Мова Підготувати конспект до перевірки. …

16.12.2022 2 урок Геометрія викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати тему Розв’язування вправ. Паралельність прямих і площин у просторі. В зошит переписуєте всі завдання та правильні  відповіді до них, будуєте відповідні малюнки. До задач, які …

15.12. українська мова викладач Жабчик А.В.

Тема. Основні групи фразеологізмів. Багатозначність, синонімія й антонімія фразеологізмів Теорія: Фразеологія як наука порівняно молода галузь. Щодо походження терміну ”фразеологія” (від грец. phrasis –вислів і logos – …