26.11. українська література викладач Жабчик А.В

Тема. Іван Карпенко-Карий (І. Тобілевич). Основне про життєвий і творчий шлях митця, світогляд, багатогранність діяльності. Жанрова різноманітність творів. І. Карпенко-Карий і «театр корифеїв». Драматургічне новаторство письменника. …

26.11. українська мова викладач Жабчик А.В.,Шапірко С.О.

Тема. Підготовка до вступу. Види читання і записування тексту виступу. Естетика тексту. Теорія: https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/10-klas/praktichna-ritorika-342122/tekst-iak-odinitcia-spilkuvannia-etapi-pidgotovki-tekstu-vistupu-339879/re-45e824ad-9da1-48d4-b22c-332c026e7d85 Орфографічна хвилинка ► Уставте пропущені букви, поясніть орфограми. Пр..дставити, пр..азовський, пр..берегти, пр..зирство, пр..бій, …

24.11.2021 8 урок Геометрія викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати тему   Перпендикулярність прямої і площини.Розв’язування вправ ( з відеоуроку  задачі   виписати в зошит)  Виконати завдання( домашня робота) № 6.8, 6.12, 6.27, 6.35,   ст. 283-286 за підручником О.С.Істер.МАТЕМАТИКА.Рівень …

22.11. українська мова викладач Жабчик А.В.,Шапірко С.О.

Тема. Ефективність мовлення. Комунікативний намір. Мовленнєва поведінка. Стратегія і тактика мовленнєвої поведінки. Теорія: https://miyklas.com.ua/p/ukrainska-mova/10-klas/praktichna-ritorika-342122/efektivnist-movlennia-strategiia-i-taktika-movlennyevoyi-povedinki-movle_-352918/re-26b80388-17ad-43f1-9fa3-da94a8312e8f ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Складіть монологічне висловлювання з теми «Що я знаю про риторику». Уставте …

22.11.2021 6 урок Алгебра викладач Гомонець Л.В.

Переходимо за посиланням http://meet.google.com/szc-smkj-dib  на онлайн урок.Початок  о 13.00. Приєднуєтесь за 5 хв до початку уроку Конспект за посиланням Виконати завдання ( домашня робота) за  посиланням. Розв’язки завдань надіслати на електронну  адресу ludmila.homonets@gmail.com  до   29.11.2021.

19.11.2021. 6 урок Англійська мова ( 1 підгрупа) Зінькова О.В.

Опрацювати презентацію на тему Умовні речення І типу( Conditionals I) за посиланням: https://docs.google.com/presentation/d/1jvaAxoNIZ_I_qHEfn9fwxVT-X3NcRwnt/edit?usp=sharing&ouid=100732857660340978342&rtpof=true&sd=true 2. Виконати письмово в зошит завдання за посиланням: https://docs.google.com/document/d/1YVcivuFYdqxgxtmfi4lx3tbHFW6TnpQF/edit?usp=sharing&ouid=100732857660340978342&rtpof=true&sd=true  

19.11. українська мова викладач Жабчик А.В., Шапірко С.О.

Тема. Аудиторія (слухач/слухачі). Види слухання. Цілі слухання Моделювання аудиторії. Контакт з аудиторією. Прийоми налагодження контакту. Теорія: https://subject.com.ua/lesson/mova/10klas_3/17.html важливе Поради ораторові 1. Співвідносьте себе з аудиторією, завойовуйте її …