19.05. українська література викладач Жабчик А.В.

Тема. Література письменників-емігрантів. «Празька школа» української поезії та її представники. Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=2adSLIN_B1s Вступне слово вчителя. «Нашого цвіту — по всьому світу», — говорить народне прислів’я. І це …

19.05. Фізика, викладач Грушовець В.В.

Тема: Рефракція і міражі. Рефракція – це явище заломлення променів світла, що проявляється в уявному зміщенні віддалених предметів, а іноді в уявному зміненні їх форми.  Рефракція (астрономія) — …

18.05.2022 2 урок Алгебра викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати тему(записати в зошит) Визначений інтеграл, його фізичний і геометричний зміст Опрацювати задачі ( законспектувати в зошит)  5,  ст.94  за  підручником О.С.Істер.МАТЕМАТИКА.Рівень стандарту.11  Виконати завдання( домашня робота) …

18.05.2022 5 урок СТОМ Мельникович М.С.

Тема уроку: Заміна та ремонт деталей системи живлення дизеля Ремонт деталей паливного насосу високого тиску Ремонт паливнопідкачувальних насосів Ремонт деталей форсунки Контрольні питання Яким чином ремонтують …

16.05. українська література викладач Жабчик А.В.

Тема. Осип Турянський.«Поза межами болю» . Гуманістичний життєствердний пафос поеми прозі, його вселюдська значущість. Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=MhgVxbx97qg Домашнє завдання:  Прочитати поему “поза межами болю”. Записати ідейно-художній аналіз.

16.05. українська мова викладач Жабчик А.В., Киреєва Т.Б.

Тема. Словосполучення з прийменниками у,в, при, за, із-за. Відеоурок: https://www.youtube.com/watch?v=1jASVPXjgcU Теорія: https://kvpubd.kiev.ua/wp-content/uploads/2020/11/urok-13-2.pdf Завдання для виконання:  Творча робота – Складіть речення, у яких би прийменники з — в (у), …

16.05.2022 1 урок Алгебра викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати тему(записати в зошит) Первісна.Таблиця первісних.Розв’язування вправ  Виконати завдання( домашня робота) № 9.16, 9.18, 9.20,  9.24,   ст.87-88 за  підручником за  підручником О.С.Істер.МАТЕМАТИКА.Рівень стандарту.11 клас       Розв’язки завдань  та конспект  надіслати на електронну адресу ludmila.homonets@gmail.com  до 18. 05.2022.

13.05.2022 Алгебра (заміна) викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати матеріал Таблиця первісних. Правила знаходження первісних ( з відеоуроку виписати таблицю первісних , правила знаходження первісних та  вправи, які розглядаються) Виконати завдання (домашня робота)  № 9.2, …

13.05.2022 2 урок Будова тракторів Мельникович М.С.

Тема уроку: Вал відбору потужності План  уроку 1.Призначення валу відбору потужності, способи приведення в ді2.Залежний, незалежний, напівзалежний, синхронний спосіб приведення в дію ВВП 3.Приводні шківи,їх …

12.05 українська література викладач Жабчик А.В.

Тема. Осип Турянський.«Поза межами болю» – поема у прозі, що хвилює, єднає людські серця, звільняє і просвітлює душу. Перегляд відео за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=ig_darQUlp0 Домашнє завдання:  Складіть хронологічну таблицю …

11.05.2022 2 урок Алгебра викладач Гомонець Л.В.

Опрацювати матеріал Первісна та її властивості ( з відеоуроку виписати визначення та  вправи, які розглядаються) Опрацювати приклад ( законспектувати в зошит)  1-4,    ст.74-76  за  підручником за  підручником О.С.Істер.МАТЕМАТИКА.Рівень …

11.04.2022 1 урок СТОМ Мельникович М.С.

Тема уроку: Перевірка працездатності паливної апаратури дизеля 1.Перевірка працездатності підкачувальних помп, паливних фільтрів, форсунок без зняття їх з дизеля. Визначення пропускної здатності паливних фільтрів Промивання елементів …

09.05. українська література викладач Жабчик А.В.

Тема. Автономність, відкритість зарубіжним традиціям і новітнім процесам, високий розвиток літератури в Західній Україні до 1939 р. Богдан-Ігор Антонич. «Зелена євангелія» – нерозривна єдність природи і …

09.05. українська мова викладач Жабчик А.В., Киреєва Т.Б

Тема. Словосполучення з прийменником по. Перевірте доречність вживання прийменника по і доберіть за контекстом один із варіантів: за, з, у(в), на, через, для, щодо або безприйменникову конструкцію. НЕПРАВИЛЬНО ПРАВИЛЬНО діяти по правилахжити по закону продавати по ціні …